YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Onko sinulla yritys? Haluatko auttaa asunnottomia ja saada samalla positiivista julkisuutta? Otamme vastaan lahjoituksia eri kokoisilta yrityksiltä. Lahjoitus voi olla rahan lisäksi ruokaa, vaatteita tai muita kävijöidemme tarvitsemia tuotteita. Mahdollisuutemme lahjoitusten hakuun ovat rajalliset.

Teemme myös yhteistyötä erilaisten yritysten kautta, mikäli yhteinen kampanjaidea ja näkemys sen toteuttamiseen löytyvät.

Kaikki toimipisteemme ottavat hyödykelahjoituksia vastaan. Ole lahjoituksista yhteydessä järjestösuunnittelijaan tai suoraan siihen toimipisteeseen, johon tahdot lahjoittaa.

Järjestöömme voi liittyä yhteisöjäseneksi.
Jäsenmaksu on 60 euroa / vuosi ja sisältää jäsenetuna Asukki-lehden.

Rahalahjoitukset

Keräysluvan nro: RA/2021/964. Keräyslupa on voimassa toistaiseksi Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Rahankeräyksillä kerätyt varat käytetään asunnottomuutta kokevien parissa tehtävään matalan kynnyksen suoraan auttamis- ja kohtaamistyöhön, jonka tarkoituksena on varmistaa, että erityisen heikossa asemassa olevat ihmiset pääsevät tarvitsemiensa palveluiden ja asumisen piiriin ja saavat vaikuttaa saamiensa palveluiden laatuun.
Varoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: