Turvallista joulua -joulukampanja Yökeskus Kalkkersin jouluaukiololle asunnottomana oleville ihmisille

Järjestämme rahankeräystempauksen, jotta saisimme pidettyä Vva ry:n yökeskus Kalkkersin auki myös joulun pyhinä.

Jotta Kalkkers saadaan pidettyä auki, tarvitaan 5000 euroa. Sillä katetaan työntekijöiden palkat yö- ja pyhälisineen sekä luodaan joulufiilistä lahjoineen asunnottomuutta kokeville kävijöillemme niin Kalkkersissa kuin päiväkeskusmaisesti toimivassa Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankesksessamme Vepassa.

Keräys on voimassa 17.12.2023 asti. Jos 5000 euroa ei tule siihen mennessä täyteen, lahjoitetut varat käytetään joka tapauksessa asunnottomuutta kokevien hyväksi Vailla vakinaista asuntoa ry:llä.

Yökeskus Kalkkers toimii matalan kynnyksen kriisipisteenä kaikille asunnottomille, joilla ei ole mitään muuta paikkaa viettää yönsä.

Kalkkersissa asunnottomat voivat levähtää turvallisesti sekä saada ensiapua, syötävää ja lahjoitusvaatteita. Sisään lämpimään pääsee päihtyneenäkin eikä kuntalaisuus (eli ei tarvitse olla Helsingissä kirjoilla) ei ole este sisäänpääsylle.

Vuorokaudessa Vepassa ja yökeskus Kalkkersissa käy satakunta henkilöä.
Kohonneet elinkustannukset sähköstä ruoan hintaan ja lahjoitusten väheneminen ovat luoneet meidän kokoiselle järjestölle lovea budjettiin. Vva ry:n taustalla ei ole säätiöitä eikä meillä ole kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.
Siksi lahjoituksenne ovat meille tärkeitä.

Jos Kalkkersin joulunpyhien aukiololle tarkoitettu keräyssumma ylittyy, käytämme lahjoitusvaroja myös muuhun asunnottomuutta kokevien ihmisten suoraan auttamis- ja kohtaamistyöhön niin Kalkkersissa, Vertais- ja vapaaehtoiskeskus Vepassa, etsivää työtä tekevissä Yökiitäjissä ja Liikkuvassa tuessa.

Voit lahjoittaa eri keinoin:

🎅🏻 MobilePaylla numeroon: 50144
🎅🏻 Vva ry:n lahjoitustili: FI95 8000 1770 5353 01, DABAFIHH. Viitteeksi ”JOULU”
🎅🏻 Tekstiviestillä alla olevista haluamasi summa:
(1, 5, 10, 20, 30 tai 40 euroa) ja ”KOTI”
(esim. 10 KOTI) numeroon 16588.

🎅🏻 ”Kadulta kotiin” -lahjoitusnumerot: 0600-96588 (10 €), 0600-96589 (20 €) ja 0600-95900 (30 €) puhelu + pvm/mpm.

Kiitos, että välitätte 💖

Kerätyt varat käytetään Vva ry:llä aina asunnottomuutta kokevien ihmisten suoraan auttamistyöhön.
Keräysluvan numero: RA/2021/964.
Voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

AIEMMAT JOULUKERÄYKSET

Joulukampanjamme NÄE. KOHTAA. AUTA ja Kalkkersin keräyksen tuotto on 86 305,73 euroa. Kiitos, että olette välittäneet 💖.
Vva ry:n matalan kynnyksen palveluissa nähdään, kohdataan ja autetaan vuorokauden aikana liki 170 ihmistä. Olemme valtavan kiitollisia niin yksityishenkilöille kuin yrityksille lahjoituksista (raha, ruoka, vaate, hygieniatuotteet jne.), joiden turvin pystymme tekemään työtämme ja vastaamaan asunnottomuutta kokevien kävijöidemme päivittäisiin tarpeisiin sekä tarjoamaan ohjausta ja neuvontaa heidän asunnottomuustilanteensa poistamiseen.

Pidensimme 2022 alussa asunnottomien päiväkeskuksena toimivan Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepan aukioloa joka arkipäivä aamuyhdeksästä iltaseitsemään. Haimme jälleen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta korotusta rahoituksemme hurjasti kasvaneiden kävijämääriemme vuoksi. Vuorokaudessa Vepassa ja yökeskus Kalkkersissa käy 120-150 henkilöä.
Myös kohonneet elinkustannukset sähköstä ruoanhintaan ja hävikkiruokalahjoitusten väheneminen ovat luoneet meidän kokoiselle järjestölle lovea budjettiin.
Indeksikorotusta enempää emme STEA:lta saaneet. Haimme STEA:lta myös uutta rahoitusta, jotta olisimme voineet pitää päivä- ja yökeskuksiamme auki asunnottomuutta kokeville vuorokauden ympäri. Tätäkään varten ei rahoitusta Vva ry:lle tullut.
Siksi lahjoituksenne ovat meille tärkeitä.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n joulukeräys:
NÄE. KOHTAA. AUTA.

Tule mukaan auttamaan asunnottomia tänä jouluna.

Vva ry kutsuu yrityksesi mukaan joulukeräykseen tukemaan asunnottomuutta kokevia ihmisiä.

Lahjoituksenne ovat meille tärkeitä. Saamamme rahoitus STEA:lta ei riitä tällä hetkellä edes perustoimintojemme pyörittämiseen emmekä ole saaneet hakemuksistamme huolimatta indeksikorotusta enempää  lisärahoitusta, vaikka kävijämäärämme ovat kasvaneet hurjasti. Vuorokaudessa asunnottomien päiväkeskuksena toimivassa Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepassa ja yökeskus Kalkkersissa käy yli 150 kävijää, ja järjestön matalan kynnyksen palvelut tavoittavat noin 170 ihmistä.
Myös kohonneet kustannukset sähköstä ruoanhintaan ja hävikkiruokalahjoitusten väheneminen ovat luoneet järjeställemme lovea budjettiin.
Lahjoitusvarat käytetään Vva ry:lla aina asunnottomuutta kokevien tarpeisiin ja suoraan auttamistyöhön, ei koskaan byrokratian pyörittämiseen.

 • Päiväkeskuksena toimivassa Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepassa sekä yökeskus Kalkkersissa asunnottomat voivat levähtää turvallisesti sekä saada tukea, ensiapua, syötävää ja lahjoitusvaatteita. Sisään lämpimään pääsee päihtyneenäkin eikä kuntalaisuus (eli ei tarvitse olla Helsingissä kirjoilla) ei ole este sisäänpääsylle.
 • Kahden sairaanhoitajan muodostaman etsivän työn yksikkö Yökiitäjä partioi öiseen aikaan autolla pääkaupunkiseudulla ja tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneitä asunnottomia, jotka yöpyvät rappukäytävissä, metsiin rakennetuissa majoissa, teltoissa, vihreissä vessoissa jne.
  Ihmiset voivat ilmoittaa Yökiitäjälle vailla suojaa olevista asunnottomista ihmisistä. Yökiitäjä pyrkii löytämään ja tarkistamaan heidän tilanteensa.

  

Kiitoksena lahjoituksesta tarjoamme yrityksenne käyttöön jouluntervehdyksen, jota voitte käyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Lahjoituksenne avulla voimme tarjota asunnottomuutta kokeville lämpimän paikan levähtää, ilmaisen aterian, puhtaita vaatteita ja mahdollisuuden saada tukea sopiviin palveluihin hakeutumisessa.

Voit lahjoittaa eri tavoin ja osallistua Vailla vakinaista asuntoa ry:n joulukeräykseen myös yksityishenkilönä!

🎅  Vva ry:n lahjoitustili: FI95 8000 1770 5353 01, DABAFIHH
Viitteeksi ”KOTI”
🎅  Tekstiviestillä alla olevista haluamasi summa:
(1, 5, 10, 20, 30 tai 40 euroa) ja ”KOTI”
(esim. 10 KOTI) numeroon 16588.
🎅  MobilePaylla numeroon: 50144
🎅  ”Kadulta kotiin” -palvelunumerot: 0600-96588, 0600-96589, 0600-95900
Lahjoitussummat: 10€, 20€ ja 30€ puhelu + pvm/mpm. Elisan tarjoama palvelu toimii valtakunnallisesti. Palveluun ei oletusarvoisesti pääse soittamaan ulkomailta.
🎅  Voit myös tehdä varainkeruukampanjan Vva ry:lle Facebookin kautta.

Keräysluvan nro: RA/2021/964. Keräyslupa on voimassa toistaiseksi Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Keitä me olemme

Vailla vakinaista asuntoa ry on vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tekee suoraa asunnottomuustyötä Suomessa. Järjestötoiminnan lisäksi Vva ry:n matalan kynnyksen palvelut: päiväkeskus Vepa, yökeskus Kalkkers, Yökiitäjä, Liikkuva tuki, asumisneuvonta ja maahanmuuttajatyö, auttavat kaikkia asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia.

Vva ry vastaa myös yhden pitkäaikaisasunnottomille suunnatun asumisyksikön, Sällikodin sekä tilapäismajoitusyksikkö Tuvan toiminnasta. Sällikoti on tarkoitettu asunnottomille, jotka tarvitsevat tukea asumiseensa. Sällikodissa noudatetaan asunto ensin -periaatetta.
Vva ry:n moniammatillinen henkilökunta pyrkii puolestaan ohjaamaan Tupa-tilapäisyksikköön tulijat kohti omaa pysyvää asumista.

Vva ry:n toiminta pohjautuu sosiaaliseen kestävyyteen. Asunnottomuutta kokevien edunvalvontajärjestönä se etsii ne paikat, keinot ja kanavat, jotta asunnottomuutta kokevien ja kokeneiden äänet tulevat kuulluksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Päämääränä on, että kodin löytymisen lisäksi ihminen integroituisi yhteiskuntaan ja näin ehkäistäisiin syrjäytymistä.
Vva ry:n toiminnassa ja palkattuina työntekijöinä on edelleen mukana laaja joukko asunnottomia tai asunnottomuutta kokeneita henkilöitä. Osallisuus ja vertaisuus ovat meille sekä tärkeitä arvoja että käytännön arkea.
Kaiken toimintamme tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy heidän elämäntilanteeseensa sopiva ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.
Perimmäinen ajatuksemme on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.

Materiaalit lahjoittajien käyttöön:

KERÄTÄÄN VIIKOSSA 5000 EUROA KALKKERSIN JOULUAUKIOLOA VARTEN

Järjestämme rahankeräystempauksen, jotta saisimme pidettyä Vailla vakinaista asuntoa ry:n yökeskus Kalkkers auki asunnottomuutta kokeville ihmisille myös joulun pyhinä.

Jotta Kalkkers saadaan pidettyä auki, tarvitaan 5000 euroa. Sillä katetaan työntekijöiden palkat yö- ja pyhälisineen sekä luodaan joulufiilistä lahjoineen asunnottomuutta kokeville kävijöillemme niin Kalkkersissa kuin päiväkeskus Vepassa.
Keräys on voimassa 16.12.2022 asti. Jos 5000 euroa ei tule siihen mennessä täyteen, lahjoitetut varat käytetään joka tapauksessa asunnottomuutta kokevien hyväksi Vailla vakinaista asuntoa ry:llä.

Miksikö olemme kerjuulla?

Pidensimme asunnottomien päiväkeskuksena toimivan Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepan aukioloa tämän vuoden alussa joka arkipäivä aamuyhdeksästä iltaseitsemään. Haimme jälleen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta korotusta rahoituksemme hurjasti kasvaneiden kävijämääriemme vuoksi. Myös kohonneet elinkustannukset sähköstä ruoanhintaan ja hävikkiruokalahjoitusten väheneminen ovat luoneet meidän kokoiselle järjestölle lovea budjettiin. Indeksikorotusta enempää emme STEA:lta saaneet. Haimme STEA:lta myös uutta rahoitusta, jotta olisimme voineet pitää päivä- ja yökeskuksiamme auki asunnottomuutta kokeville vuorokauden ympäri. Tätäkään varten ei rahoitusta Vva ry:lle tullut.
Siksi lahjoituksenne ovat meille tärkeitä. Saamamme rahoitus ei riitä edes perustoimintojemme pyörittämiseen. Lahjoitusvarat käytetään Vva ry:lla aina asunnottomuutta kokevien tarpeisiin ja suoraan auttamistyöhön, ei koskaan byrokratian pyörittämiseen.

Yökeskus Kalkkers toimii matalan kynnyksen kriisipisteenä kaikille asunnottomille. Kalkkersissa asunnottomat voivat levähtää turvallisesti sekä saada tukea, ensiapua, syötävää ja lahjoitusvaatteita.  Sisään lämpimään pääsee päihtyneenäkin eikä kuntalaisuus (eli ei tarvitse olla Helsingissä kirjoilla) ei ole este sisäänpääsylle.

Voit lahjoittaa eri keinoin:

🎅🏻 Vva ry:n lahjoitustili: FI95 8000 1770 5353 01, DABAFIHH. Tekstikenttään viitteeksi: ”JOULUA”

🎅🏻 Tekstiviestillä alla olevista haluamasi summa:

(1, 5, 10, 20, 30 tai 40 euroa) ja ”JOULUA”

(esim. 10 JOULUA) numeroon 16588.

🎅🏻 MobilePaylla numeroon: 50144

🎅🏻 ”Kadulta kotiin” -lahjoitusnumerot: 0600-96588 (10 €), 0600-96589 (20 € ja 0600-95900 (30 €) puhelu + pvm/mpm.

Vuonna 2021 joulukampanja Kalkkersin aukiolokeräyksineen tuotti huikeat  62 478,59 euroa

Kiitos kaikille lahjoittanelle, että välitätte 💖

Alla kuvia joulun vietosta Vva ry:n Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepan ja yökeskus Kalkkersin kävijöiden kanssa.
Ja tiedoksi kaikille, että joulupukki ei asu Korvatunturilla vaan Vva ry:n Sällikodissa. Rakas joulupukkimme Esko 🎅

Voit lahjoittaa eri tavoin ja osallistua #yhdessä taisteluun asunnottomuutta vastaan myös yksityishenkilönä!

🎅  Vva ry:n lahjoitustili: FI95 8000 1770 5353 01, DABAFIHH
Viitteeksi ”KOTI”
🎅  Tekstiviestillä alla olevista haluamasi summa:
(1, 5, 10, 20, 30 tai 40 euroa) ja ”KOTI”
(esim. 10 KOTI) numeroon 16588.
🎅  MobilePaylla numeroon: 50144
🎅  ”Kadulta kotiin” -palvelunumerot: 0600-96588, 0600-96589, 0600-95900
Lahjoitussummat: 10€, 20€ ja 30€ puhelu + pvm/mpm. Elisan tarjoama palvelu toimii valtakunnallisesti. Palveluun ei oletusarvoisesti pääse soittamaan ulkomailta.
🎅  Voit myös tehdä varainkeruukampanjan Vva ry:lle Facebookin kautta.

Keräysluvan nro: RA/2021/964. Keräyslupa on voimassa toistaiseksi Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lahjoituksenne avulla saadaan

Osallistumalla joulukeräykseen olette mukana auttamassa Vailla vakinaista asuntoa ry:n asunnottomuustyötä. Suomessa on vailla vakinaista asuntoa yli 4300 ihmistä. Ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa asuu 721 ihmistä.
Me haluamme heidät kadulta kotiin, ja ainakin heti aluksi lämpimään.

Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa. Kunnes sopiva asumisratkaisu löytyy, Vva ry:n matalan kynnyksen palvelut pitävät huolen, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä ilman tilapäistä suojaa, turvaa, ruokaa, vaatetta ja ensiapua sekä neuvontaa ja ohjausta palveluiden pariin. Asunnon ohella myös ne kuuluvat ihmisten perusoikeuksiin.

Vva ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama edunvalvontajärjestö. Suoran auttamistyön lisäksi järjestö pyrkii yhteiskunnallisella tasolla vaikuttamaan lainsäädäntöön ja asunnottomuuspolitiikkaan sekä yksilötasolla auttamaan kunkin asunnottoman tilannetta.
Vva ry kohtaa asunnottomuutta kokevat, asunnottomuusuhan alla olevat, asunnottomuutta kokeneet, ja tuen tarpeessa olevat asunnolliset. Järjestön tarjoamia palveluita on saatavilla vuorokauden ympäri.

Joululahjoituksellanne muun muassa ylläpidämme vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskusta Vepaa ja yökeskus Kalkkersia, joissa tehdään matalan kynnyksen suoraa auttamistyötä heikoimmassa asemassa olevien asunnottomien hyväksi.

Yökiitäjä on puolestaan yöaikaan liikkuva etsivän työn yksikkö, jonka tavoitteena on tavoittaa ulkona majailevat palvelujen ulkopuolella olevat asunnottomat. Kahden sairaanhoitajan yksikkö tarjoaa ensiapua, ohjaa ja kuljettaa tarvittaessa hätämajoitukseen, selviämisasemalle tai päivystykseen. Yökiitäjä jakaa myös lahjoitusvaatteita ja ruokaa.
Esimerkiksi 45 eurolla katetaan Yökiitäjä-auton polttoainekulut yhdeksi yöksi pääkaupunkiseudulla partiointia varten.

Tarjoamme lahjoitusvaroista myös asunnon saaneille kävijöillemme mahdollisuuden ostaa IKEA:sta tarpeiden mukaan 100-300 euron edestä kodin tarvikkeita.

Voimme osallistaa asunnottomuutta kokevia kävijöitämme tai asumisyksikössä asuvia asukkaitamme 25 euron toimintarahalla. Tehtävät voivat olla kalusteiden kokoamisesta hävikkiruoan hakuun tai lahjoitusvaatteiden lajitteluun.

Kympillä saamme hankittua puheaikaa asunnottomuutta kokevan kävijämme puhelimeen.

300-500 eurolla voimme järjestää Vepan kävijöille arjesta poikkeavia pikkutapahtumia vappukarnevaalista Pride-juhliin tai vaikkapa pitsaperjantain.

Ja paljon, paljon muuta! Te voitte mahdollistaa vaikka ja mitä.

Sydämellinen kiitos, että välitätte 💖

Viestintämateriaali

Kiitoksena lahjoituksestanne tarjoamme käyttöönne joulun viestintäpaketin. Lahjoituksen tehtyänne tai laskun tilattuanne pyytäkää erja.morottaja@vvary.fi lähettämään sähköpostiinne viestintäpaketin materiaalit, jota pääsette käyttämään välittömästi.

Jos haluatte yrityksenne nimen Vva ry:n verkkosivuille lahjoittajien listalle, kerrottehan myös siitä.

VVA RY KIITTÄÄ KAIKKIA LAHJOITTAJIA MUN TOIVEENI ON 2020 -JOULUKERÄYKSEEN OSALLISTUNEILLE
Sydämellinen kiitos kaikille Mun toiveeni on -joulukeräykseen osallistuneille yksityishenkilöille ja yrityksille.
Kiitos, että välitätte 💖

Saimme luotua joulun Vepan ja Kalkkersin kävijöille. Pikkutonttu kävi koristelemassa paikan joulukuntoon ja saamme pöytään kystä kyllä.
Vepassa vietettiin jo maanantaina joulua ruokailun ja glögin merkeissä. Kalkkersissa joulua ruokailuineen, glögeineen ja lahjoineen vietetään jouluaattoiltana/yönä. Jokaista kävijää muistettiin ja muistetaan lahjalla, joka sisältää Niken laukun ja hygieniapussukan tarvikkeineen. Eikä paketti olisi mitään ilman niitä pehmeitä ja lämpöisiä asusteita herkuista nyt puhumattakaan.
Rahaa jää myös muuhun matalan kynnyksen toimintaamme. Yökiitäjä ja Liikkuva tuki yhtyvät kiittämään lahjoittajia.

Kiitos siis:

 • Agit Communications Oy
 • Asuntopehtoori LKV
 • Chopper syndikaatti ky
 • Eduskunnan ammattiosasto ry
 • Emmaus Helsinki ry
 • Emmaus Westervik r.f.
 • Fat Lizard Brewing Company Oy
 • Glik Tampere Oy LKV
 • Helsingin seurakuntayhtymä
 • Hihnalat
 • Ipa Group Oy
 • Juomatarviketukku Lappo Oy
 • Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry, KSL-opintokeskus
 • Kokoomus
 • Markkinointisankarit Oy
 • Matanor
 • Mielenterveysyhdistys HELMI ry
 • Neste Espoon henkilökunta
 • SAK
 • Sato Oy
 • Skanska Oy
 • Suomen vuokranantajat ry
 • Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs r.
 • Wistec
 • sekä lukuisat muut yksityishenkilöt, yritykset ja nimettömänä pysyvät lahjoittajat.

Nyt aatonaattona, kun teemme tätä päivitystä, Vepassa oli koko päivän niin paljon ihmisiä sisällä kuin koronasäännöstemme mukaan saa olla. Kadun kulkijat ovat todella väsyneitä.
Onneksi saamme myös Kalkkersin keräyksen ansiosta pidettyä yöpaikkamme auki. Lahjoitusrahoilla teemme yön kävijöille päiväksi mukaan pienet eväspussukat, jossa on hedelmiä, pientä syötävää ja juotavaa.   

Hyvää, lämmintä ja turvallista joulua kaikille! 🎄
Toivotaan, että tuleva vuosi 2021 kohtelisi meitä kaikkia vähän lempeämmällä kädellä.

AUTA ASUNNOTTOMIA
– VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY:N JOULUKERÄYS YRITYKSILLE

Tule mukaan auttamaan asunnottomia tänä jouluna.
Lahjoituksenne avulla voimme tarjota asunnottomuutta kokeville lämpimän paikan levähtää, ilmaisen aterian, puhtaita vaatteita ja mahdollisuuden saada tukea sopiviin palveluihin hakeutumisessa.

MUN TOIVEENI ON

AUTA ASUNNOTTOMIA
– VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY:N JOULUKERÄYS YRITYKSILLE

Tule mukaan auttamaan asunnottomia tänä jouluna.
Lahjoituksenne avulla voimme tarjota asunnottomuutta kokeville lämpimän paikan levähtää, ilmaisen aterian, puhtaita vaatteita ja mahdollisuuden saada tukea sopiviin palveluihin hakeutumisessa.

Lahjoituksenne avulla saadaan

Osallistumalla joulukeräykseen olette mukana auttamassa Vailla vakinaista asuntoa ry:n asunnottomuustyötä. Suomessa on vailla vakinaista asuntoa 4600 ihmistä. Ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa asuu 740 ihmistä. Me haluamme heidät kadulta kotiin, tai ainakin lämpimään.

Vva ry:n perimmäinen ajatus on, että asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Kokemuksemme mukaan jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunnottomuus on tilanne ja olosuhde, ei kenenkään ihmisen ominaisuus.

Joululahjoituksellanne muun muassa ylläpidämme vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskusta Vepaa ja yökeskus Kalkkersia, joissa tehdään matalan kynnyksen suoraa auttamistyötä heikoimmassa asemassa olevien asunnottomien hyväksi. Vepa ja Kalkkers tarjoavat lämpimän ja turvallisen levähtämispaikan, maksutta lämpimän ruoan ja kahvia, vaatteita sekä ohjausta palveluiden pariin hakeutumiselle.

Yökiitäjä on puolestaan yöaikaan liikkuva etsivän työn yksikkö, jonka tavoitteena on tavoittaa ulkona majailevat palvelujen ulkopuolella olevat asunnottomat. Kahden sairaanhoitajan yksikkö tarjoaa ensiapua, ohjaa ja kuljettaa tarvittaessa hätämajoitukseen, selviämisasemalle tai päivystykseen. Yökiitäjä jakaa myös lahjoitusvaatteita ja ruokaa.

Sydämellinen kiitos, että välitätte.

Viestintämateriaali

Kiitoksena lahjoituksestanne tarjoamme käyttöönne joulun viestintäpaketin. Lahjoituksen tehtyänne tai laskun tilattuanne saatte sähköpostiinne viestintäpaketin, jota pääsette käyttämään välittömästi.

Jos haluatte yrityksenne nimen Vva ry:n verkkosivuille lahjoittajien listalle, kerrottehan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Keräystili

Vva ry:n lahjoitustili: FI95 8000 1770 5353 01, DABAFIHH

Jos teette lahjoituksen tilisiirtona suoraan Vailla vakinaista asuntoa ry:n keräystilille ja haluatte viestintämateriaalin käyttöönne, olkaa yhteydessä tiedottaja Erja Morottajaan, puh. 044 773 4700, erja.morottaja@vvary.fi

Kirjoittakaa tilisiirron viestiksi ”joulu”, jotta lahjoituksenne kohdistuu oikein.

Mikäli haluatte yrityksenne nimen mukaan lahjoittajalistoillemme, kerrottehan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Voitte lahjoittaa tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti JOULU numeroon 16588. Voit lahjoittaa alla olevista esimerkeistä  haluamasi summan:

LAHJOITA 1 €, lähetä tekstiviesti 1 JOULU numeroon 16588

LAHJOITA 5 €, lähetä tekstiviesti 5 JOULU numeroon 16588

LAHJOITA 10 €, lähetä tekstiviesti 10 JOULU numeroon 16588

LAHJOITA 20 €, lähetä tekstiviesti 20 JOULU numeroon 16588

LAHJOITA 30 €, lähetä tekstiviesti 30 JOULU numeroon 16588

LAHJOITA 40 €, lähetä tekstiviesti 40 JOULU numeroon 16588

Keräysluvan nro RA/ 2019/ 95. Keräyslupa on voimassa 31.3.2021 asti Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Vailla vakinaista asuntoa ry:n suoraan asunnottomuustyöhön Suomessa.

Voitte lahjoittaa MobilePaylla

MobilePaylla voi lahjoittaa numeroon 50144

Keräysluvan nro RA/ 2019/ 95. Keräyslupa on voimassa 31.3.2021 asti Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Vailla vakinaista asuntoa ry:n suoraan asunnottomuustyöhön Suomessa.

Keitä me olemme

Vailla vakinaista asuntoa ry on vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tekee suoraa asunnottomuustyötä Suomessa. Järjestötoiminnan lisäksi Vva ry:n matalan kynnyksen palvelut: päiväkeskus Vepa, yökeskus Kalkkers, Yökiitäjä, Liikkuva tuki, asumisneuvonta ja maahanmuuttajatyö, auttavat kaikkia asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia.

Vva ry vastaa myös kahden pitkäaikaisasunnottomille suunnatun asumisyksikön toiminnasta. Sällikodin ja Junailijankujan yksiköt on suunnattu asunnottomille, jotka tarvitsevat tukea asumiseensa. Molemmissa yksiköissä noudatetaan asunto ensin -periaatetta.

Vva ry:n toiminta pohjautuu sosiaaliseen kestävyyteen. Asunnottomuutta kokevien edunvalvontajärjestönä se etsii ne paikat, keinot ja kanavat, jotta asunnottomuutta kokevien ja kokeneiden äänet tulevat kuulluksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Päämääränä on, että kodin löytymisen lisäksi ihminen integroituisi yhteiskuntaan ja näin ehkäistäisiin syrjäytymistä.

Vva ry

Tarinoita

Vva ry:ssä kohdataan niin asunnottomuutta kokeneita kuin asunnotomuusuhan alla olevia ihmisiä sekä vastataan kahden asunto ensin -periaatteella toimivan asumispalveluyksikön, Junailijankujan ja Sällikodin, toiminnasta. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja tarpeita.

”Asunnottomana ei voi omistaa mitään, ja vähitellen siinä hukkaa myös itsensä.”
(Asunnottomuutta kokenut nuori nainen Asunnottomien yössä.)

”Täällä otetaan vastaan ja kohdataan ihminen ihmisenä. Parasta on safka, vaatteet ja vertaistuki.”
(Vva ry:n yökeskus Kalkkersin kävijä.)

”Nyt tuntuu hemmetin paljon paremmalta. Tietää omista mahdollisuuksistaan saada sittenkin asunto. ”
(Asumisneuvonnassa käynyt asunnoton mies, jolla oli maksuhäiriömerkintöjä ulosotossa.)

”Kaikista vaikeinta asunnottomuudessa oli likaisena oleminen. Jokainen aamu alkoi miettimisellä, missä voisin päästä pesulle.”
(Asunnottomuutta kokenut nainen, joka asuu nykyään Vva ry:n ylläpitämässä, asunto ensin -periaattella toimivassa Junailijankujan asumisyksikössä.)

”Kuljetin patjaa ja pressua kainalossani. Nukuin pari vuotta milloin missäkin: rapuissa portaiden alla, syvennyksissä, joissa oletin olevani piilossa, kavereiden luona ja välillä metsässä.”
(Vva ry:n asumisneuvoja Ulla Pyyvaaran ja valokuvaaja Arto Timosen teoksesta Naamat – Tarinoita asunnottomuudesta. Into Kustannus, Helsinki, 2017.)

”Me kaikki ihmiset olemme niin kovin erilaisia, mutta pääasia olisi ymmärtää ja oppia toinen toisiltamme eikä siinä välissä koskaan voi olla liian monta sillanrakentajaa.”
(Vva ry:n Kokema-tiimin kohtaamisessa kuultu ajatus.)

Menneitä keräyksiä ja kampanjoita

Joulukampanja 2019

Sydämellinen kiitos kaikille joulukampanjaan osallistuneille. Saimme pidettyä Kalkkersin auki joulunpyhien ja uuden vuoden ajan!

Lokakuun 17. päivästä huhtikuun loppuun auki oleva Kalkkers on pieni, 15 hengelle tarkoitettu yökeskus. Varsinaista majoitusta se ei tarjoa, mutta kahvilamaisessa paikassa on mahdollisuus levätä lämpimässä yön yli. Lisäksi henkilökunta antaa kävijöille lahjoituksena saatuja vaatteita, syötävää ja lämmintä juotavaa sekä kävijän halutessa ohjausta palveluihin hakeutumisessa.

Kiitos, että välititte:

Milton Group, CD-yhtiöt Oy, Danmarkshjemmet, Matanor, Hiizi viikonloppu/Sami Korpi, Vilpe Oy, Crape Oy, Hotel F6 Oy, Sato – Kämppä ja duuni, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Isännöintiliiton palvelu Oy ja Suomen vuokranantajat ry.

Joulu ja uusi vuosi Kalkkersissa 2019