KOKEMA

– Kokemusasiantuntijat mentoreina ja kouluttajina

Vailla vakinaista asuntoa ry:n hallinnoiman Kokema – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -toiminta vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa.
Toiminnassa mukanaolevilla kokemusasiantuntijoilla ja mentoreilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnattujen palveluiden kehittämisestä. He toimivat siltana palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten välillä.

Toiminnalla tuetaan asunnottomuustoimijoita hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista tarkoituksenmukaisesti. Mentorit vievät kuntiin konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön soveltuvia malleja: miten asunnottomuuskokemuksen omaavia asiantuntijoita otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa voidaan käyttää, ja mitä kokemusasiantuntijatyö voi olla kunkin kunnan ja palvelun kohdalla. Samalla myös kokemusasiantuntijoille tarjotaan mentorointia moninaisissa rooleissa toimimiseen. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla kunkin kunnan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, työpajoja ja konsultointia asunnottomuuskentällä toimiville yhteisöille ja organisaatioille.

Kokeman kokemusasiantuntijat tekevät myös vierailuja esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa kertomassa asunnottomuudesta ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä. Tavoitteena on syrjinnän, stigmojen ja stereotypioiden poistaminen sekä heikommassa asemassa olevien oikeuksien esiintuominen. Jos inhimillisemmän yhteiskunnan rakentamista halutaan saada kestävälle tasolle, asennekasvatustyö on aloitettava jo kouluissa.

Ota yhteyttä Kokema-tiimin esihenkilöön:
Carole Brady
Puh. 050 443 1063
carole.brady@vvary.fi

Palautelomake Kokeman toiminnasta

Toivomme, että ehdit käyttää hetken aikaasi ja vastata muutamaan Kokeman toimintaan liittyvään kysymykseen. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eivätkä vastaajatiedot välity palautetta käsittelevän henkilön tietoon. Palautteen saaminen on erittäin tärkeää toimintamme kehittämiseksi.

Klikkaa tästä!

Kiitos etukäteen palautteestasi!

Terv. Kokeman väki: Carole, Jarkka, Jenni ja Tii

Kokema-tiimin saamaan palautetta Pakilan yläasteen oppilailta.