Loading...
Muut hankkeet2018-05-23T12:11:39+03:00

MUUT HANKKEET

ERASMUS+ TRAINHOUSE -PROJEKTI

Vailla vakinaista asuntoa ry osallistuu 2017-2018 yhteiseurooppalaiseen TrainHouse –projektiin, jonka tarkoituksena on koota ja jakaa asumisen tuen asiantuntemusta projektikumppanien kesken. TrainHouse on Erasmus+ -rahoitteinen projekti, johon osallistuu asunnottomuustoimijoita Unkarista, Tšekeistä, Isosta-Britanniasta ja Espanjasta. Projektin kuluessa järjestetään koulutusviikkoja eri kumppanimaissa sekä kootaan kolme monikielistä opasta asumisen tuesta 1) asiantuntijoille, 2) vapaaehtoisille ja 3) vertaistyöntekijöille. Vva ry vastaa vertaisoppaan tuottamisesta.

Lisätietoa projektin nettisivuilla englanniksi.

NAISERITYISYYS ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ NEA -HANKE

NEA (2018-2020) on Y-säätiön koordinoima STEA-rahoitteinen monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jonka päätavoitteena on naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Päätavoitteeseen päästään kehittämällä uusia naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta, tukemalla asumisen onnistumista eri kohderyhmillä, lisäämällä hajautettuja asumisratkaisuja sekä nostamalla naisten asunnottomuutta ilmiönä esille. Hankekokonaisuuden osa-hankkeita toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotienliitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. Lisäksi kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminalihuollon tukisäätiö. Hankkeessa tehdään myös kaupunkikohtaiset suunnitelmat naisten asumisen turvaamiseksi yhteistyökaupungeissa.

Vva ry:n osahankkeen hanketyöntekijänä ja kokemusasiantuntijana toimii Janna Sandström, ja ensimmäisenä toimintamuotona on naisille suunnattu avoin matalan kynnyksen ryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa. Mikäli haluat mukaan työskentelyyn tai haluat kuulla mitä hankkeessa tapahtuu, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Voit myös lähettää terveisiä hankkeelle niistä tarpeista, ideoista ja toiveista, joita olet työssäsi ja kentällä kohdannut naisten asunnottomuuteen liittyen.

Lisätiedot ja yhteydenotot Y-säätiöltä NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen ja hankekoordinaattori Pilvi Cole (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi) sekä Vva ry:n osahankkeen osalta Janna Sandströmiin (etunimi.sukunimi@vvary.fi).

KANNELMÄEN YHTEISÖHANKE

D-asema Kannelmäki on kansalaistoiminnallinen päiväkeskus, joka toimii alueen asukkaiden toiveita kuunnellen. D-asema Kannelmäki toimii tukikohtana Kannelmäen yhteisöhankkeelle, jota toteuttavat tiiviissä yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitos ja Vailla Vakinaista Asuntoa ry. Kannelmäen yhteisöhanke pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja kokoontua yhteen muiden ihmisten kanssa.

D-asema Kannelmäki on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi viettää aikaa, tavata muita ihmisiä ja osallistua erilaiseen tekemiseen. D-asema Kannelmäki tarjoaa myös tiloja erilaisille ryhmille ja yhteisöille toteuttaa omaa toimintaansa aukiolojen ulkopuolella (iltaisin ja viikonloppuisin).

D-asemalle tarjotaan viikoittain jalkautuvia palveluita, kuten terveysneuvontaa sekä monenlaista toimintaa. Viikko-ohjelmaan voit tutustua D-aseman facebook-sivulla.

TOIMEKAS-HANKE

Y-Säätiön koordinoiman ja STEAn rahoit­taman kolmivuotisen (2017–2019) Toimekas-hankkeen tavoitteena on arjen mielekkään toiminnan kehittäminen asunnottomien asumispalveluissa.

Arjen mielekkäillä toiminnoilla kyetään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja torjumaan asunnottomuuden uusiutumista. Toimekas-hankkeessa ovat Y-Säätiön lisäksi mukana: Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry.

Hanketoimijoiden kanssa luodaan yhdessä mielekästä arkielämää asumispalveluyksiköi­hin sekä etsitään ratkaisuja asukkaiden toimintaan osallistumista estäville ja edistäville tekijöille.