MUUT HANKKEET

SUPERNOVAT-HANKE

Naistenkartano ja Vailla vakinaista asuntoa ry saivat STEA-rahoituksen kolmevuotiselle Supernovat-hankkeelle (2021-2023). Toiminnassa tuetaan päihdekulttuurissa, asunnottomana ja vankilassa elävien naisten hyvinvointia vertaistuen avulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla ammattilaisia.
Supernovassa nainen kohdataan ensisijaisesti naisena – ei päihdesairaana eikä rikoksentekijänä. Ryhmänohjaajat huolehtivat ryhmän turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä. Kokemusmentorit toimivat ryhmänohjaajien työpareina. Luottamuksen luominen vaatii aikaa. Läsnäolollaan ja oman tarinansa avulla kokemusmentorit toimivat ryhmään osallistuvina sillanrakentajina.
Ryhmässä käsitellään naisten tilanteisiin liittyviä aihekokonaisuuksia, jotka on laadittu yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Miten omaan tilanteeseen voi vaikuttaa? Millainen on suhde omaan naiseuteen, kehoon ja omiin rajoihin? Mistä tunnistaa on väkivallan ja terveet ihmissuhteet?
Vva ry:ltä hankkeessa toimivat kokemusmentorit Tii Judén ja Riikka Tuomi.

NUOLI-HANKE

Nuoli (2019-2022) on Vva ry:n ja Sininauhasäätiön yhteinen, STEA-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on tavoittaa vaikeassa elämäntilanteessa olevat, päihde- ja mielenterveystaustaiset, mahdollisesti kadulla elävät nuoret ja tarjota heille turvallinen, 24/7 avoinna oleva tukipiste, jonne kaikki taustoistaan ja elämäntavoistaan huolimatta ovat tervetulleita. Toiminta perustuu kynnyksettömään palveluohjaukseen, jossa hyödynnetään nuorten kanssa toimivia eri verkostoja, jotta voitaisiin tavoittaa heitä, joiden elämä on kriisiytymässä. Tukipisteeseen ohjautuvat nuoret pyritään poluttamaan verkostojen avulla suoraan nuorille tarkoitetun tuen ja asumisen piiriin.

Mäkelänkatu 50:ssä sijaitsevaan tukipisteeseen voi tulla tarvittaessa päihtyneenä turvaan ja siellä on mahdollista toimia myös anonyymisti. Yhteyshenkilö: Päivi Malmivaara (Sininauhasäätiö) puh. 044 7630 949.

ERASMUS+ TRAINHOUSE -PROJEKTI

Vailla vakinaista asuntoa ry osallistui 2017-2018 yhteiseurooppalaiseen TrainHouse –projektiin, jonka tarkoituksena oli koota ja jakaa asumisen tuen asiantuntemusta projektikumppanien kesken. TrainHouse oli Erasmus+ -rahoitteinen projekti, johon osallistui asunnottomuustoimijoita Unkarista, Tšekeistä, Isosta-Britanniasta ja Espanjasta. Projektin kuluessa järjestettiin koulutusviikkoja eri kumppanimaissa sekä koottiin kolme monikielistä opasta asumisen tuesta 1) asiantuntijoille, 2) vapaaehtoisille ja 3) vertaistyöntekijöille. Vva ry vastasi vertaisoppaan tuottamisesta.

Lisätietoa projektin nettisivuilla englanniksi.

NAISERITYISYYS ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ NEA -HANKE

NEA-hanke päättyi vuoden 2020 lopulla. Sydämellinen kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille. Lue loppuraportti tästä.

NEA (2018-2020) on Y-säätiön koordinoima STEA-rahoitteinen monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jonka päätavoitteena on naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Päätavoitteeseen päästään kehittämällä uusia naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta, tukemalla asumisen onnistumista eri kohderyhmillä, lisäämällä hajautettuja asumisratkaisuja sekä nostamalla naisten asunnottomuutta ilmiönä esille. Hankekokonaisuuden osa-hankkeita toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotienliitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. Lisäksi kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminalihuollon tukisäätiö. Hankkeessa tehdään myös kaupunkikohtaiset suunnitelmat naisten asumisen turvaamiseksi yhteistyökaupungeissa.

Kansainvälisesti NEA-hanke on osana Erasmus + Women in Homelessness -projektia.

Vva ry:n osahankkeen hanketyöntekijänä ja kokemusasiantuntijana toimii Jenni Eronen. Mikäli haluat kuulla, mitä hankkeessa tapahtuu, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Voit myös lähettää terveisiä hankkeelle niistä tarpeista, ideoista ja toiveista, joita olet työssäsi ja kentällä kohdannut naisten asunnottomuuteen liittyen.

Lisätiedot ja yhteydenotot Y-säätiöltä NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi) sekä Vva ry:n osahankkeen osalta Jenni Eronen (etunimi.sukunimi@vvary.fi).

KANNELMÄEN YHTEISÖHANKE

D-asema Kannelmäki oN kansalaistoiminnallinen päiväkeskus, joka toimii alueen asukkaiden toiveita kuunnellen. D-asema Kannelmäki toimii tukikohtana Kannelmäen yhteisöhankkeelle, jota toteuttavat tiiviissä yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitos ja Vailla vakinaista asuntoa ry. Kannelmäen yhteisöhanke pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja kokoontua yhteen muiden ihmisten kanssa.

D-asema Kannelmäki on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi viettää aikaa, tavata muita ihmisiä ja osallistua erilaiseen tekemiseen. D-asema Kannelmäki tarjoaa myös tiloja erilaisille ryhmille ja yhteisöille toteuttaa omaa toimintaansa aukiolojen ulkopuolella (iltaisin ja viikonloppuisin).

D-asemalle tarjotaan viikoittain jalkautuvia palveluita, kuten terveysneuvontaa sekä monenlaista toimintaa. Viikko-ohjelmaan voit tutustua D-aseman facebook-sivulla.

HANKE PÄÄTTYI 31.1.2020. SYDÄMELLINEN KIITOS KAIKILLE KÄVIJÖILLE, DIAKONISSALAITOKSELLE JA MUILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME!

TOIMEKAS-HANKE

Y-Säätiön koordinoiman ja STEAn rahoit­taman kolmivuotisen (2017–2019) Toimekas-hankkeen tavoitteena on arjen mielekkään toiminnan kehittäminen asunnottomien asumispalveluissa.

Arjen mielekkäillä toiminnoilla kyetään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja torjumaan asunnottomuuden uusiutumista. Toimekas-hankkeessa ovat Y-Säätiön lisäksi mukana: Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry.

Hanketoimijoiden kanssa luodaan yhdessä mielekästä arkielämää asumispalveluyksiköi­hin sekä etsitään ratkaisuja asukkaiden toimintaan osallistumista estäville ja edistäville tekijöille.

Toimekas-hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille.