MUUT HANKKEET

STOP HÄÄDÖILLE – Häätöuhan varhainen tunnistaminen ja häätöjen ennaltaehkäisy koulutuksen keinoin

Helmikuussa 2023 Vailla vakinaista asuntoa ry:ssä käynnistyy uusi hanke ”Stop häädöille – Häätöuhan varhainen tunnistaminen ja häätöjen ennaltaehkäisy koulutuksen keinoin (2023–2025)”. STEAn rahoittaman valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksellisia menetelmiä, joilla häätöriskejä voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja siten ennaltaehkäistä häätöjen toimeenpanoa ja niistä aiheutuvaa asunnottomuutta.

Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Isännöintiliitto ja Taloasema, joiden kautta tavoitetaan isännöintialan ammattilaisia. Teemme yhteistyötä kuntien-, hyvinvointialojen-, palvelutuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa eri paikkakunnilla.

Hankkeessa tuodaan yhteen yksityisen ja kolmannen sektorin asiantuntijuutta, vahvistetaan verkostoja asunnottomuusuhan alla olevien ihmisten elämäntilanteen parantamiseksi sekä edistetään taloyhtiöiden ja naapurustojen vuoropuhelua, hyvinvointia ja yleistä turvallisuutta.

Isännöitsijät ovat häätöjen ehkäisyssä etulinjan toimijoita, sillä he saavat usein ensimmäisenä tietoa taloyhtiöissä esiintyvästä häiriökäyttäytymisestä. Hankkeessa isännöintialan ammattilaisten kanssa käynnistettävä yhteistyö mahdollistaa häätöuhan alla olevien ihmisten oikea-aikaisen tavoittamisen ja avun piiriin ohjaamisen.

Hankkeen tarjoamalla konsultointiavulla ja räätälöidyllä koulutuksella lisätään isännöintialan yritysten, huoltoyhtiöiden ja vuokranantajien edellytyksiä kohdata haastavassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, tunnistaa asumisen tukea tarvitsevien erityistarpeita ja toimia siltana eri asukkaiden välillä. Toimintamallilla ennaltaehkäistään riitoja, häätöjä ja asunnottomuutta sekä lisätään yritysten ja kolmannella sektorilla toimivien ammattilaisten yhteistyötä.

Hankkeessa toteutettavalla yksilöohjauksella edistetään häiriökäyttäytymisellä oireilevien ihmisten elämänhallintataitoja ja toimijuutta sekä madalletaan häätöuhan alla olevien ihmisten kynnystä hakea apua järjestöiltä, asumisneuvonnasta ja sosiaali- ja terveyspalveluista.

Hankekoordinaattorit tulevat tarjoamaan yksityiskonsultaatiota ja koulutuksia sekä etätyökaluja hyödyntäen että paikan päällä eri puolilla Suomea.

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Ota yhteyttä hankepäällikköön Vlada Petrovskajaan  vlada.petrovskaja@vvary.fi

Ota Stop häädöille -hanke seurantaan myös Facebookissa.

SUPERNOVAT-HANKE

Naistenkartano ja Vailla vakinaista asuntoa ry saivat STEA-rahoituksen kolmevuotiselle Supernovat-hankkeelle (2021-2023). Toiminnassa tuetaan päihdekulttuurissa, asunnottomana ja vankilassa elävien naisten hyvinvointia vertaistuen avulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla ammattilaisia.
Supernovassa nainen kohdataan ensisijaisesti naisena – ei päihdesairaana eikä rikoksentekijänä. Ryhmänohjaajat huolehtivat ryhmän turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä. Kokemusmentorit toimivat ryhmänohjaajien työpareina. Luottamuksen luominen vaatii aikaa. Läsnäolollaan ja oman tarinansa avulla kokemusmentorit toimivat ryhmään osallistuvina sillanrakentajina.

Ryhmässä käsitellään naisten tilanteisiin liittyviä aihekokonaisuuksia, jotka on laadittu yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Miten omaan tilanteeseen voi vaikuttaa? Millainen on suhde omaan naiseuteen, kehoon ja omiin rajoihin? Mistä tunnistaa on väkivallan ja terveet ihmissuhteet?
Vva ry:ltä hankkeessa toimivat kokemusmentorit Riikka Tuomi ja Laura Bredin.

#supernovat #naiserityisyys #naistenkartano

NUOLI-HANKE

Nuoli (2019-2022) on Vva ry:n ja Sininauhasäätiön yhteinen, STEA-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on tavoittaa vaikeassa elämäntilanteessa olevat, päihde- ja mielenterveystaustaiset, mahdollisesti kadulla elävät nuoret ja tarjota heille turvallinen, 24/7 avoinna oleva tukipiste, jonne kaikki taustoistaan ja elämäntavoistaan huolimatta ovat tervetulleita. Toiminta perustuu kynnyksettömään palveluohjaukseen, jossa hyödynnetään nuorten kanssa toimivia eri verkostoja, jotta voitaisiin tavoittaa heitä, joiden elämä on kriisiytymässä. Tukipisteeseen ohjautuvat nuoret pyritään poluttamaan verkostojen avulla suoraan nuorille tarkoitetun tuen ja asumisen piiriin.

Mäkelänkatu 50:ssä sijaitsevaan tukipisteeseen voi tulla tarvittaessa päihtyneenä turvaan ja siellä on mahdollista toimia myös anonyymisti. Yhteyshenkilö: Päivi Malmivaara (Sininauhasäätiö) puh. 044 7630 949.

Ajatus vain nuorille suunnatusta matalan kynnyksen palvelusta syntyi Vva ry:n katutason työssä tehdyistä havainnoista. Varsinkin yökeskus Kalkkersissa ja Yökiitäjän etsivässä työssä pantiin huolestuneina merkille nuorten lisääntyminen kadulla olevien asunnottomien määrässä. Nuoret olivat myös erittäin huonossa kunnossa. Hankesuunnitelmaan saatiin kumppaniksi Sininauhasäätiö, joka pystyi tarjoamaan toiminnalle tilat Mäkelänkadulla.

Tässä Vva ry:n kannanotto vuodelta 2018, kun nuorten asunnottomuuden kasvu alkoi näkyä huolestuttavasti myös ARA:n tilastoissa. Kannanotossa vaadittiin nollatoleranssia nuorten asunnottomuudelle. Nuoli-hanke saatiin aloitettua 2019.

#nuolihanke #nuortenasunnottomuus #sininauhasäätiö #vvary #nuoli #nuortenkohtaamisjatukipiste

ERASMUS+ TRAINHOUSE -PROJEKTI

Vailla vakinaista asuntoa ry osallistui 2017-2018 yhteiseurooppalaiseen TrainHouse –projektiin, jonka tarkoituksena oli koota ja jakaa asumisen tuen asiantuntemusta projektikumppanien kesken. TrainHouse oli Erasmus+ -rahoitteinen projekti, johon osallistui asunnottomuustoimijoita Unkarista, Tšekeistä, Isosta-Britanniasta ja Espanjasta. Projektin kuluessa järjestettiin koulutusviikkoja eri kumppanimaissa sekä koottiin kolme monikielistä opasta asumisen tuesta 1) asiantuntijoille, 2) vapaaehtoisille ja 3) vertaistyöntekijöille. Vva ry vastasi vertaisoppaan tuottamisesta.

Lisätietoa projektin nettisivuilla englanniksi.

NAISERITYISYYS ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ NEA -HANKE

NEA-hanke päättyi vuoden 2020 lopulla. Sydämellinen kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille. Lue loppuraportti tästä.

NEA (2018-2020) on Y-säätiön koordinoima STEA-rahoitteinen monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jonka päätavoitteena on naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Päätavoitteeseen päästään kehittämällä uusia naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta, tukemalla asumisen onnistumista eri kohderyhmillä, lisäämällä hajautettuja asumisratkaisuja sekä nostamalla naisten asunnottomuutta ilmiönä esille. Hankekokonaisuuden osa-hankkeita toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotienliitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. Lisäksi kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminalihuollon tukisäätiö. Hankkeessa tehdään myös kaupunkikohtaiset suunnitelmat naisten asumisen turvaamiseksi yhteistyökaupungeissa.

Kansainvälisesti NEA-hanke on osana Erasmus + Women in Homelessness -projektia.

Vva ry:n osahankkeen hanketyöntekijänä ja kokemusasiantuntijana toimii Jenni Eronen. Mikäli haluat kuulla, mitä hankkeessa tapahtuu, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Voit myös lähettää terveisiä hankkeelle niistä tarpeista, ideoista ja toiveista, joita olet työssäsi ja kentällä kohdannut naisten asunnottomuuteen liittyen.

Lisätiedot ja yhteydenotot Y-säätiöltä NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi) sekä Vva ry:n osahankkeen osalta Jenni Eronen (etunimi.sukunimi@vvary.fi).

KANNELMÄEN YHTEISÖHANKE

D-asema Kannelmäki oN kansalaistoiminnallinen päiväkeskus, joka toimii alueen asukkaiden toiveita kuunnellen. D-asema Kannelmäki toimii tukikohtana Kannelmäen yhteisöhankkeelle, jota toteuttavat tiiviissä yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitos ja Vailla vakinaista asuntoa ry. Kannelmäen yhteisöhanke pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja kokoontua yhteen muiden ihmisten kanssa.

D-asema Kannelmäki on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi viettää aikaa, tavata muita ihmisiä ja osallistua erilaiseen tekemiseen. D-asema Kannelmäki tarjoaa myös tiloja erilaisille ryhmille ja yhteisöille toteuttaa omaa toimintaansa aukiolojen ulkopuolella (iltaisin ja viikonloppuisin).

D-asemalle tarjotaan viikoittain jalkautuvia palveluita, kuten terveysneuvontaa sekä monenlaista toimintaa. Viikko-ohjelmaan voit tutustua D-aseman facebook-sivulla.

HANKE PÄÄTTYI 31.1.2020. SYDÄMELLINEN KIITOS KAIKILLE KÄVIJÖILLE, DIAKONISSALAITOKSELLE JA MUILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME!

TOIMEKAS-HANKE

Y-Säätiön koordinoiman ja STEAn rahoit­taman kolmivuotisen (2017–2019) Toimekas-hankkeen tavoitteena on arjen mielekkään toiminnan kehittäminen asunnottomien asumispalveluissa.

Arjen mielekkäillä toiminnoilla kyetään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja torjumaan asunnottomuuden uusiutumista. Toimekas-hankkeessa ovat Y-Säätiön lisäksi mukana: Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry.

Hanketoimijoiden kanssa luodaan yhdessä mielekästä arkielämää asumispalveluyksiköi­hin sekä etsitään ratkaisuja asukkaiden toimintaan osallistumista estäville ja edistäville tekijöille.

Toimekas-hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille.