VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY – VVA RY

Vailla vakinaista asuntoa ry perustettiin Lauttasaaren tukikodissa 16.12.1986 ja rekisteröitiin virallisesti vuonna 1988. Asunnottomuutta kokevat itse perustivat kansalaisjärjestön, jotta yhteismajoituksesta päästäisiin eroon, ja jotta jokaiselle järjestyisi mahdollisuus itsenäiseen asumiseen. Yhdistyksen tarkoituksena oli turvata jokaisen perusoikeus asumiseen taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Vva ry toimii kolmannella sektorilla, ja on asunnottomuutta kokevien ainoa edunvalvojatoimija Suomessa. Vaikutamme yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen ja yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.
Järjestö on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja toiminta on voittoa tavoittelematonta. Vva ry:n kaiken toiminnan lähtökohtina ovat: ihmisarvo, luottamus, osallisuus ja tasa-arvo.

Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy heidän elämäntilanteeseensa sopiva ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.
Perimmäinen ajatuksemme on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.

Toiminnassamme ja palkattuina työntekijöinämme on edelleen mukana laaja joukko asunnottomia tai asunnottomuutta kokeneita henkilöitä. Osallisuus ja vertaisuus ovat meille sekä tärkeitä arvoja että käytännön arkea.

Olemme valtakunnallinen järjestö. Toimistomme sijaitsee Helsingissä ja toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, jossa valtaosa Suomen asunnottomista oleskelee.

 Vva ry…

  • On vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö
  • On uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton
  • Toimii asunnottomien edunvalvojana eri foorumeilla
  • Ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua asunnottomuudesta
  • Puolustaa oikeutta hyvää asumiseen ja omaan kotiin
  • Luo osallistumismahdollisuuksia erilaisille toimijoille
  • Varmistaa heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien äänen kuulumisen päätöksenteossa
  • Kokoaa yhteen asunnottomuudesta kiinnostuneita ihmisiä
  • Toimii yhteistyössä kuntien, valtion ja järjestöjen kanssa

Toimintamme jakautuu matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, asumispalveluihin ja järjestötyöhön. Järjestötyön tarkoituksena on asunnottomien edunvalvonta, osallisuuden edistäminen ja vaikuttamistyö asunnottomuuden vähentämiseksi. Teemme laajaa yhteistyötä, otamme kantaa ja järjestämme tapahtumia. Yhdistyksen lehti, vuodesta 1987 alkaen ilmestynyt, Asukki ilmestyy 2-4 kertaa  vuodessa.

Matalan kynnyksen palveluidemme tarkoitus on asunnottomien ihmisten tavoittaminen, ohjaaminen palveluiden piiriin sekä heidän tukemisensa elämäntilanteensa selvittelyssä. Lisäksi ehkäisemme välittömiä terveyshaittoja ja tuemme päihteettömyyttä Vartiosaaren päihteettömän toiminnan kautta. Kohtaamme ihmiset yksilöinä ja pyrimme löytämään ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin yhdessä heidän kanssaan.

Asumispalveluihimme kuuluu pitkäaikaisasunnottomille suunnattu asumisyksikkö Helsingissä. Vuonna 2007 toimintansa aloittanut Sällikoti on Suomen ensimmäinen asunto ensin -periaatteella toimiva asumispalvelu. Asukasvalinnat Sällikotiin menevät Helsingin kaupungin kautta.

Helsingin Itä-Pasilassa toimii 50 majoittujan Tupa-tilapäismajoitusyksikkö. Helsingin kaupunki ostaa palvelun Vva ry:ltä, joka järjestää pitkäaikaisasunnottomille sekä majoituksen että siihen liittyvän ympärivuorokautisen tuen.  Tupaan ohjaudutaan Hietaniemenkadun palvelukeskuksen kautta. Vva ry:n moniammatillinen henkilökunta pyrkii ohjaamaan tilapäisyksikköön tulijat kohti omaa pysyvää asumista.

Kansainvälisesti Vailla vakinaista asunto ry osallistuu eurooppalaisen kattojärjestö FEANTSA:n (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless) sekä asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden verkoston HoPe:n (Homeless People) toimintaan.

Kokemusasiantuntijuus on ollut Vva ry:n sielu ja sydän perustamisesta lähtien. Kokema – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -toiminta vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa.
Toiminnassa mukanaolevilla kokemusasiantuntijoilla ja mentoreilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnattujen palveluiden kehittämisestä. He toimivat siltana palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten välillä.
Lisäksi olemme mukana useissa yhteistyöhankkeissa kuten Naistenkartanon kanssa toteutettavassa Supernovat-hankkeessa, jossa tuetaan päihdekulttuurissa, asunnottomana ja vankilassa elävien naisten hyvinvointia vertaistuen avulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla ammattilaisia.

Vuoden päätapahtumamme on Asunnottomien yö, joka järjestetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Asunnottomien yö -tapahtuman takana on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita eri puolilta Suomea. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Hyväksyn

Asunnottomuutta kokevat ihmiset ja heidän palvelunsa mahtuvat myös minun naapurustooni. Asunto on ihmisoikeus, ja kaupunki kuuluu meille kaikille.”,

sanovat videollamme Kari Kanala, Jussi Saramo, Minja Koskela, Sampo Marjomaa, Maria Guzenina, Maria Kuusiluoma, Anna-Maija Tuokko, Jenni Kokander, Maria Ohisalo, Mikko Penttilä, Mari Perankoski ja Jouni Hynynen.

Asunnottomien yö 2023 teemana oli ”Kenelle kaupunki kuuluu?”

Rahoitus

STEA on Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnan suurin rahoittaja. Vva ry saa STEA:lta sekä yleisavustusta että kohdennettua toiminta-avustusta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

Dokumentit ja viralliset asiakirjat