Hyvinvointiyhteiskunnan digitaalisten palveluiden toteutuksessa on epäonnistuttu huomioimaan haavoittuvammassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeet. Jos palveluita ei kehitetä tosiasiallisesti yhdenvertaisiksi, digitalisaation tavoitteet eivät toteudu. Tämä voimistaa väestön eriarvoistumista ja lisää syrjäytymisen riskiä.

THL:n DigiIN-hanke on julkaissut koronaepidemian aikana tehdystä haastattelututkimuksesta yhdeksän toimenpidettä haavoittuvassa asemassa olevien huomioimiseksi. Ehdotusten avulla voidaan parantaa digipalveluiden yhtäläistä saavutettavuutta, turvallisuutta, laatua ja asiakaslähtöisyyttä.
Ehdotukset on suunnattu poliittisille päättäjille ja kaikille, jotka järjestävät, toteuttavat tai tuottavat digitaalisia palveluita, mukaan lukien julkinen sektori ja sitä täydentävät yksityinen ja kolmas sektori.

Julkaisu on luettavissa tämän linkin kautta

Lähde: DigiIN-hanke