TIEDOTE:

Vuoden 2023 Rohkea visio -palkinto jaetaan
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) asumisneuvontatiimille

Asumisneuvontatiimin erityisasiantuntija Sina Rasilainen, hankekoordinaattorit Mirka Järvinen ja Vilja Kamppila ovat tehneet ansiokasta työtä asumisneuvonnan kehittämiseksi, jalkauttamiseksi ja juurruttamiseksi ympäri Suomea. Vailla vakinaista asuntoa ry:ssä nähdään asumisneuvonnan lakisääteisen toiminnan rahoittamisen varmistaminen välttämättömänä osana asunnottomuuden ennaltaehkäisyä ja poistamista.

Asumisneuvonnan merkitys on tunnistettu häätöjä ja asunnottomuutta ennaltaehkäisevänä toimintamallina. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) asumisneuvontatiimi on kouluttanut ja tukenut eri paikkakuntien asumisneuvojia sekä tuonut julkisuuteen häätöjen aiheuttamia kustannuksia ja ihmisen elämään vaikuttavia seurannaisvaikutuksia.

Palkinto annetaan sitkeästä asunnottomuuden poistoon tähtäävästä ennaltaehkäisevästä työstä, (asumis-, talous- ja velkaneuvonnan ja päihde ja mielenterveystyön saatavuuden varmistaminen), jonka merkityksen ARA on tuonut esiin lukuisissa yhteyksissä. Palkinto annetaan rohkeudesta asettua asunnottomuutta kokevan ihmisen asemaan valtionhallinnon koneistossa.

Rohkeana visiona näemme myös ARAn innovatiiviset avaukset kuntien kanssa tehtävässä työssä.

Vva ry jakoi viime vuonna ensimmäistä kertaa Rohkea visio -palkinnon. Sen sai Helsingin kaupungin apulaispormestari Daniel Sazonov konkreettisen ja rohkean tavoitteen asettamisesta Helsingin kaupungin strategiaan; poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoa Rohkea visio -palkinnosta:
Sanna Tiivola
Toiminnanjohtaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomuutta kokevien itsensä vuonna 1986 perustama, voittoa tavoittelematon, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
 http://vvary.fi/

ARA:n asumisneuvontatiimin erityisasiantuntija Sina Rasilainen sekä hankekoordinaattorit Mirka Järvinen ja Vilja Kamppila.