Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto jaetaan syksyisin ajankohtaiselle ja aktiiviselle toimijalle tai taholle, joka on edistänyt tasa-arvoa yhteiskunnassa. Vuonna 2023 tunnustuksen saa Vailla Vakinaista asuntoa ry (VVA). VVA toimii asunnottomuutta kokevien edunvalvojatoimijana Suomessa. Toiminnan lähtökohtina ovat ihmisarvo, luottamus, osallisuus ja tasa-arvo: asunto on jokaisen ihmis- ja perusoikeus. Asunnottomuus koskettaa yli 3 600 suomalaista.

”Vailla vakinaista asuntoa -yhdistys tekee arvokasta työtä tukemalla asunnottomia konkreettisesti, mutta myös tuomalla esiin heidän äänensä. Jokaisella tulee olla oikeus omaan kotiin ja asuntoon. Yksikin ilman kotia oleva ihminen on liikaa ”, painottaa Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

”Olemme erityisen kiitollisia palkinnosta, joka huomioi pitkäaikaisen työmme yhdessä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Meille tärkeimpänä arvona on, että kaikille järjestyy mahdollisuus omaan kotiin ja tarvittavat tukipalvelut”, tuo esiin Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Asunnottomien yötä vietetään tänään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Asunnottomien yön on tarkoitus lisätä yhteiskunnallista keskustelua asunnottomuudesta. Teema on erityisen ajankohtainen tänä vuonna, sillä monet oikeistohallituksen kovat leikkaukset vaikeuttavat monen asumista erityisesti kaupungeissa.

”Tuntuu kohtuuttomalta, että juuri tänään, asunnottomien yönä, eduskunta joutuu aloittamaan käsittelyn hallituksen esityksestä, joka leikkaa merkittävästi asumistukea. Esitys tulee heikentämään monen, niin työssäkäyvien, työttömien kuin opiskelijoiden, kykyä selvitä oman kodin kustannuksista. Eikä siinä kaikki. Samalla kun rakennusala on kriisissä ja uusien asuntojen aloittamiset ovat romahtaneet, esittää hallitus leikkauksia valtion tukemaan asuntotuotantoon ja korjausavustuksiin”, jatkaa Tuppurainen.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset, joilla ei ole kotia. Vuoden 2022 lopussa asunnottomia naisia oli 910 ja naisten osuus asunnottomista on kasvussa. Naisten keskuudessa piiloasuttomuus on yleistä ja se ei näy tilastoissa. Usein nainen voi olla kirjoilla jossain asunnossa, mutta esimerkiksi väkivallan uhan vuoksi ei voi asua siellä.

”Etenkin naisilla piiloasunnottomuus vaikuttaa siihen, että heidän asunnottomuutensa on näkymätöntä. Tarvitsemme tulevaisuudessa naiserityisyyttä huomioivia palvelupolkuja, sosiaalityötä ja unohtamatta kohtuuhintaista asumista. On merkittävää, että Vailla vakinaista asuntoa ry nostaa esille yhteiskunnalliseen keskusteluun asunnottomuutta. Koemmekin tärkeänä palkita heidät tänä vuonna Demarinaisten tasa-arvotyö palkinnolla pitkäjänteisen ja tärkeän työnsä vuoksi”, päättää Tuppurainen.

Lisätietoja:    
Tytti Tuppurainen
Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja
tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
puh. 040 084 0594

Sanna Tiivola
Vailla vakinaista asunto ry:n toiminnanjohtaja
sanna.tiivola@vvary.fi
puh. 050 407 9702