Toteutumattomat lasten oikeudet näkyvät palveluohjaustyössä

Haavoittuvuuden ja huono-osaisuuden ydinongelma näyttäisi olevan seurausta lastenoikeuksien tulkintojen ajautumisesta harmaalle alueelle. Tämä näkyy nyt [...]