Seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai sukupuoli-identiteetin ilmaisuun liittyvä syrjintä ja siitä aiheutuva vähemmistöstressi vaikuttavat merkittävästi sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksiin saada vakaa asumisratkaisu ja aiheuttavat asunnottomuusuhkaa. Asunnottomuustyössä tarvitaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen moninaisia tarpeita huomioivaa työotetta sekä näkymättömän, marginalisoidun ihmisryhmän näkyväksi tekemistä sateenkaarevan asunnottomuuden tunnistamiseksi.

Asunnottomuuden laajuutta sateenkaari-ihmisten keskuudessa on vaikea tarkasti arvioida, sillä monet heistä ovat näkymättömissä syrjinnän, pelon ja stigmojen vuoksi. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että sateenkaari-ihmisillä on suurempi riski joutua asunnottomiksi verrattuna cis-heteroseksuaalisiin ihmisiin. Syrjintä ja hylkääminen perheen, työnantajien tai palveluiden tarjoajien taholta voivat johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen, taloudellisiin vaikeuksiin ja lopulta asunnottomuuteen.
Arviolta Suomessa viidennes sateenkaari-ihmisistä kokee asunnottomuutta tai sen uhkaa ja transihmisistä jopa kolmannes. Vuosi 2022 oli turvattomin sateenkaari-ihmisille kymmeneen vuoteen, eikä tämä vuosikaan näytä merkkejä paremmasta.

On tärkeää, että Suomessa toteutetaan konkreettisia toimia, jotta sateenkaari-ihmiset saadaan palveluiden pariin ja pois asunnottomuuden uhasta. Näitä toimenpiteitä voivat olla:

  1. On lisättävä tietoisuutta sateenkaari-ihmisten kohtaamasta syrjinnästä ja asunnottomuudesta. Tämä voidaan saavuttaa koulutuksella sekä tiivistämällä asunnottomuustyön- ja sateenkaarisektorin yhteistyötä. Asunnottomuutta kokeneiden sateenkaari-ihmisten mahdollisuudet toimia vertaisina ja kokemusasiantuntijoina tulee turvata.
  2. Asunnottomuustyötä tekevien palveluntarjoajien on oltava koulutettuja ja tietoisia sateenkaari-ihmisten erityistarpeista. Transihmisille on pystyttävä tarjoamaan turvallisia ja sensitiivisiä palveluita, joissa huomioidaan heidän sukupuoli-identiteettinsä riippumatta esim. juridisesta sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta.
  3. Sateenkaari-ihmisille on tarjottava turvallisia matalankynnyksen tiloja, joissa heillä on mahdollisuus ammattiapuun ja vertaistukeen. Turvallisten tilojen tulisi tarjota fyysisen suojan lisäksi myös tukea henkiseen hyvinvointiin, terveydenhuoltoon, työllistymiseen ja koulutukseen.
  4. On tärkeää vahvistaa lainsäädäntöä ja toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella. Kaikenlaisiin vihatekoihin, häirintään ja syrjintään tulee puuttua tehokkaasti, jotta haavoittuvassa tilanteessa olevien sateenkaari-ihmisen kanssa työskentelevien tahojen työ mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla.
  5. Asuntojen saatavuutta ja kohtuuhintaista asumista on parannettava. Sateenkaari-ihmisille suunnattuja pieniä asumisyksiköitä ja asumisprojekteja voisi pilotoida, jotta tarjolla on turvallisia ja hyväksyviä asumisvaihtoehtoja. Asunnottomuutta tulisi torjua myös ennaltaehkäisevästi tukemalla sateenkaarinuorten mielenterveyttä.

Sateenkaari-ihmisten asunnottomuuden torjunta edellyttää, että valtio, hyvinvointialueet, kunnat ja kaupungit sekä järjestöt, palveluntarjoajat ja kansalaiset sitoutuvat tukemaan ja kunnioittamaan jokaista kansalaista riippumatta seksuaalista suuntautumista, sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetin ilmaisusta. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi omana itsenään, ja kaikilla tulee olla #oikeuskotiin.

Vailla vakinaista asuntoa ry osallistuu Sateenkaari-ikkuna ry:n kanssa Helsinki Pride -kulkueeseen lauantaina 2.7.2023. Tervetuloa mukaan!
Kokoonnumme Senaatintorilla kello 11:00 alkaen. Sateenkaari-ikkuna ja Vva ovat kulkueen blokissa numero 1, viimeisenä.

Lisätietoja:
Erja Morottaja
Viestintäpäällikkö, Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

Sari Rantaniemi
Toiminnanjohtaja, Sateenkaari-ikkuna ry
sateenkaari.ikkuna(at)gmail.com

Sateenkaari-ikkuna ry on perustettu syyskuussa 2022 tekemään näkyväksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemaa asunnottomuutta ja tukemaan sateenkaari-ihmisiä asunnottomuuden aikana, sen jälkeen ja myös asunnottomuutta ennaltaehkäisevästi.
Toiminta on tarkoitettu myös sateenkaari-ihmisten läheisille, huomioiden ihmissuhteiden ja perheiden moninaisuuden.
IG @sateenkaari.ikkuna

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama, voittoa tavoittelematon, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/