Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola on valittu SOSTE:n valtuustoon kaudelle 2021-2024.
Valtuustoon valittiin yhteensä 23 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tiivolan varajäsenenä toimii Vuokralaiset ry:n Anne Viita.
Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen sekä varapuheenjohtajiksi Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa lapset ry:stä ja Sari Aalto-Matturi Mieli ry:stä.
Onnea ja menestyksekästä työtä uudelle hallitukselle.

SOSTE eli Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.
SOSTE kokoaman toimijat rakentavat sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.