Vailla vakinaista asuntoa ry:n ideasta lähteneen ja Sininauhasäätiön kanssa yhdessä toteutetun NUOLI-hankkeen viimekeväinen Hdl:n mahdollistama tilapäismajoitus SuperNuoli palkittiin tänään Vuoden vaikuttavin Arvo-teko -tunnustuksella, jonka myöntää Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry.

NUOLI-hanke on Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kolmevuotinen yhteishanke, joka alkoi vuonna 2019 ja jonka aloitukseen vaikutti vahvasti Vva ry:n matalan kynnyksen palveluissa tehdyt havainnot, että kaduilla oli yhä enemmän nuoria yhä huonommassa kunnossa. Oli hienoa, että  Sininauhasäätiö lähti yhteishankekumppaniksemme ja pystyi tarjoamaan kohtaamis- ja tulipisteelle tilat Mäkelänkadulta, koska Vva ry itse ei omista kiinteistöjä ja tiloja. Vva ry:ltä NUOLI-hankkeessa on matalan kynnyksen toimintaan ja nuorten asuttamiseen liittyvää työntekijä- ja asiantuntijaosaamista.

Viime keväänä Diakonissalaitos lähti Sininauhasäätiön kumppaniksi vuokraamalla hostel-tilat kolme kuukautta kestäneelle nuorten SuperNuoli-tilapäismajoitukselle.
Arvo-teon raadissa toimivat tänä vuonna Helsingin apulaispormestari  Nasima Razmyar, SUL:n puheenjohtaja Sami Itani ja Sharetriben Juho Makkonen.

Asunnottomuutta kokevien nuorten tilanne on ollut huolestuttava jo muutamia vuosia, ja koronatilanne on pahentanut kadulla olevien tilannetta entisestään. Vailla vakinaista asunto ry on pitänyt matalan kynnyksen palvelunsa toiminnassa koko koronakriisin ajan, myös vaikeimpina aikoina, kun muut toimijat ja julkiset tilat sulkivat ovensa eivätkä asunnottomuutta kokevat ihmiset päässeet sisätiloihin syömään, peseytymään, istahtamaan ja levähtämään eivätkä saaneet muitakaan asioitaan esimerkiksi Kelan, sosiaalitoimen ja muiden viranomaisten kanssa hoidettua.
Vva ry:n vertais- ja vapaaehtoiskeskus Vepassa toiminnat suunnattiin vain asunnottomuutta kokeville, jotta kaikki kadulla olevat pääsivät sisälle ja saivat tarvitsemaansa apua. Niin Vepa kuin Vva ry:n yökeskus Kalkkers toimivat matalalla kynnyksellä eli päihtymys eivätkä kuntalaisuus, kansallisuus tai oleskelustatus ole esteinä sisäänpääsylle.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola@vvary.fi

#yhdessä #asunnottomuustyö #nuolihanke #nuorisoasunnottomuus

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.

NUOLI-hanke on Vva ry:n ja Sininauhasäätiön yhteinen, STEA-rahoitteinen kolmevuotinen hanke (2019-2022), jonka tarkoituksena on tavoittaa vaikeassa elämäntilanteessa olevat, päihde- ja mielenterveystaustaiset, mahdollisesti kadulla elävät nuoret ja tarjota heille turvallinen, 24/7 avoinna oleva tukipiste, jonne kaikki taustoistaan ja elämäntavoistaan huolimatta ovat tervetulleita. Toiminta perustuu kynnyksettömään palveluohjaukseen, jossa hyödynnetään nuorten kanssa toimivia eri verkostoja, jotta voitaisiin tavoittaa heitä, joiden elämä on kriisiytymässä. Tukipisteeseen ohjautuvat nuoret pyritään poluttamaan verkostojen avulla suoraan nuorille tarkoitetun tuen ja asumisen piiriin.

http://vvary.fi/