Vailla vakinaista asuntoa ry on vuonna 1986 asunnottomuutta kokevien ihmisten itsensä perustama puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvontajärjestö. Järjestön kaiken toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää asunnottomuutta, edistää asunnottomuutta kokevien ihmisten itsemääräämisoikeutta, oikeuksien toteutumista ja osallisuutta. 

 Helsingissä tuotamme matalan kynnyksen palveluita, tilapäismajoitusta ja asumispalveluita. Valtakunnallisesti vaikutamme erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta. 

 

Haemme yhtä Asiantuntijaa/ Neuropsykiatrista valmentajaa ja yhtä Kokemusasiantuntijaa uuteen kolmivuotiseen STEA-rahoitteiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on neuropsykiatrisen osaamisen vahvistaminen asunnottomuustyössä. Hankkeessa selvitetään neuropsykiatristen oireiden vaikutusta asunnottomuuteen ja sen uusiutumiseen sekä asunnottomuuspalveluiden valmiutta kohdata ja tukea neurokirjon ihmisiä ja saattaa kohti itsenäistä asumista. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat ADHD- liitto ry ja Autismiliitto ry.

Hanke toteutuu, mikäli saa STEA:lta vahvistuksen helmikuun 2024 alkuun mennessä. Asiantuntija ja kokemusasiantuntija sijoittuvat Helsingin Itä-Pasilassa sijaitsevaan toimipisteeseen. Työsuhteet ovat määräaikaisia ja alkavat rahoituksen varmistuttua maaliskuun 2024 alussa (2024–2026).

Yhdessä esihenkilön kanssa asiantuntija ja kokemusasiantuntija suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksia ja webinaareja asunnottomuustyön ammattilaisille, edistävät hankkeen etenemistä tavoitteiden mukaisesti sekä vastaavat hanketoiminnan raportoinnista.

Asiantuntija ja kokemusasiantuntija tarjoavat asunnottomuutta kokeville tai asunnottomuusuhan alla oleville nepsy- ihmisille yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä vertaistukea. Valmennuksilla lisätään asunnottomien neurokirjoihmisten toimijuutta, arjenhallintataitoja, tuetaan arjen sujuvuutta sekä vahvistetaan voimavaroja ja osallisuutta.

 

Asiantuntijalta/ Neuropsykiatriselta valmentajalta odotamme:

 • Sitoutumista Vailla vakinaista asuntoa ry:n arvoihin
 • Järjestötyön tuntemusta
 • STEA:n tai muun rahoittajan raportointikäytäntöjen tuntemusta
 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. yhteisöpedagogi, sosionomi, sairaanhoitaja) tai pitkäkestoista sosiaali- ja terveysalan/ asunnottomuusalan työkokemusta
 • Neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta sekä kokemusta eri-ikäisten ja taustoisten ihmisten toiminnanohjauksesta ja nepsy-valmennuksesta
 • Kykyä verkostoitua
 • Itseohjautuvuutta
 • Kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa työskentelystä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • Hyviä tietoteknisiä taitoja
 • Valmiutta live- ja etäkoulutusten järjestämiseen

Kokemusasiantuntijalta odotamme:

 • Sitoutumista Vailla vakinaista asuntoa ry:n arvoihin
 • Kokomusasiantuntijan koulutusta (esim. Kokoa, Keijo-kokemusasiantuntijakoulutus, ADHD-liiton kokemustoimijoiden koulutus, Autismiliiton kokemusasiantuntijakoulutus)
 • Valmiutta kohdata haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä
 • Ymmärrystä neuropsykiatristen oireiden ilmenemisestä ja toimintakykyyn vaikuttamisesta
 • Kokemusta vertaistuen antamisesta ja Nepsy-vertaisryhmien vetämisestä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • Hyviä tietoteknisiä taitoja
 • Valmiutta live- ja etäkoulutusten järjestämiseen

Katsomme eduksi hakijoiden päihde- ja mielenterveystyön osaamisen, muiden kielten osaamisen suomen lisäksi, joustavuuden ja työympäristön muutosten sietokyvyn. Arvostamme positiiviseen muutokseen tähtäävää ja tuloksellista työotetta sekä yksilöohjausosaamista.

Tehtävissä on hyötyä koordinointi- ja koulutuskokemuksesta sekä selvitystyöosaamisesta.

Etsimäämme henkilöt osaavat työskennellä itsenäisesti ja työparissa, ovat empaattisia, avoimia toiminnan ja oman osaamisen kehittämiselle sekä helposti lähestyttäviä.

Tehtävässä on mahdollisuus osittaiseen etätyöskentelyyn.

Tarjoamme:

Vailla vakinaista asuntoa ry tarjoaa työyhteisön, jossa toimii eri taustoista tulevia ihmisiä. Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus ovat vahvuutemme. Työnantajana Vva ry tarjoaa asiantuntijayhteisön, jossa on tilaa ideoida ja kokeilla. Järjestömme huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista tarjoamalla ryhmätyönohjausta, työterveyspalveluita sekä vapaaehtoisen ekstravakuutusturvan, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, lounas- ja työmatka- tai kulttuuriedun tilanteen mukaan. Vva ry tukee kouluttautumista sekä työelämän ja perhe-elämän helppoa yhteensovittamista.

Neuromoninaisena työyhteisönä pyrimme huomioimaan neuromoninaisuutta erityisjärjestelyin, tarjoamalla etätyöskentelymahdollisuuden ja tukea esiintyviin haasteisiin, joita radikaalin sosiaalityön toimintaympäristössä saattaa esiintyä. Kokemusasiantuntijoita esihenkilön lisäksi tukee koko järjestön työyhteisö. Vva ry:llä pitkään työskennelleet kokemusasiantuntijat tarjoavat myös vertaistukea. Kaikilla kokemustaustaisilla on myös oikeus osallistua koulutukselliseen etätyönohjaukseen.

Kokemusasiantuntijan palkka sijoittuu Yksityisen sosiaalipalvelualan vaativuusryhmään D.

Asiantuntijan/ Neuropsykiatrisen valmentajan palkka sijoittuu Yksityisen sosiaalipalvelualan vaativuusryhmään F.

Kannustamme hakijoiksi eri sukupuolta olevia, eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä.

 

Lähetä vapaamuotoinen työhakemus ja ansioluettelo sähköpostiin vlada.petrovskaja@vvary.fi 9.2.2024. klo 23.59. mennessä.

Otsikoi sähköposti: Työhakemus kokemusasiantuntija tai Työhakemus asiantuntija

 

Haastattelemme ehdokkaat helmikuun aikana livenä tai etäyhteydellä. Ilmoitamme kaikille haastattelussa olleille ihmisille tuloksesta sähköpostitse.