Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta, kun Asunnottomien yön kansalaisliike syntyi. Asunnottomien yön 20-vuotistapahtumaa vietetään Helsingin Kansalaistorilla YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta 2022. Vva ry esittää teemavuoden aluksi asunnottomuuden poistoon tähtääviä toimenpiteitä.

Asunnottomien yön teemana on juhlavuoden kunniaksi ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta”.  Tarkoituksena on haastaa valtiovaltaa, kuntapäättäjiä ja aluehallinnon toimijoita pohtimaan, kuinka asunnottomuus saataisiin poistettua ja esittää konkreettisia ratkaisuja heidän toimiensa tueksi. Tavoitteena on poistaa asunnottomuus #yhdessä!

Kansalaisliikkeen syntyvuonna 2002 vailla vakinaista asuntoa oli hieman alle 9 600 ihmistä. Vuoden 2021 lopulla heitä oli hieman alle 4 000.
Hallituksen tavoitteena on poistaa asunnottomuus Suomesta vuoteen 2027 mennessä, Helsingin kaupungilla tavoite on vielä kunianhimoisempi eli vuoteen 2025 mennessä.
Asunnottomien yön koordinoinnista vastaava Vailla vakinaista asuntoa ry esittää 20-vuotisteeman alkajaisiksi toimenpiteitä asunnottomuuden poistamiseksi. Asunnottomuus on poistettavissa vaikka heti, mutta se vaatii hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja palveluntarjoajien yhteistyötä sekä ennen kaikkea poliittista tahtoa. Rahastakaan sen ei pitäisi olla kiinni, sillä yhden pitkäaikaisasunnottoman asuttaminen säästäisi yhteiskunnalta 15 000-20 000 euroa vuodessa.

Kaupunkien ja kuntien olisi:

  • Lisättävä kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja nopeutettava asuntotuotantoa.
  • Sitouduttava asunto ensin -mallin kehittämiseen ja toteuttamiseen.
  • Pystyttävä tarjoamaan enemmän erilaisiin tarpeisiin vastaavia tuetun asumisen paikkoja ja asumispalveluyksiköille sopivia tiloja sekä enemmän hajasijoitettuja asuntoja, jotta kevyempää tukea tarvitsevat pääsisivät paremmin kiinni asumiseensa.
  • Kohdattava asunnottomuutta kokevia ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja toteutettava niin sanottuja yhden luukun periaatteella toimivia palveluja.
  • Kohdennettava sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville asunnottomille kuten nuorille, päihde- ja mielenterveyssairaille, vankilasta vapautuneille ja maahan muuttaneille.
  • Moniammatilliset jalkautuvat tiimit, etsivää työtä tekevät yksiköt, matalan kynnyksen monipuolinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuuden aktiivinen ja oikeanlainen hyödyntäminen edistävät asunnottomuuden poistamiseen tähtäävää tavoitetta.
  • Sekä hallitusohjelmaankin kirjattu tarve asunnottomuuden tilastotiedon lisäksi tuottaa tietoa myös asunnottomuuspoluista ja niiden taustalla vaikuttaneista tekijöistä.

Asunnottomien yön 20-vuotispäätapahtuma järjestetään 17.10.2022 Helsingin Kansalaistorilla päättäjien silmien alla, Eduskuntataloa vastapäätä. Tapahtumassa on esiintyjiä, paneelikeskustelu sekä asunnottomuutta kokeville kävijöille muun muassa ruokatarjoilua, vaatejakoa ja muita palveluja. Toimijat tarjoavat myös omissa toimipisteissään ohjelmaa, palveluja ja yöpymistä eri puolilla kaupunkia.

Asunnottomien yö puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.
#asunnottomienyö
#tulevaisuusilmanasunnottomuutta

Mikäli olet järjestämässä Asunnottomien yön tapahtumaa jollain muulla paikkakunnalla, ota yhteyttä koordinaattoriimme (yhteystiedot alla) tai olet muuten kiinnostunut Asunnottomien yöhön liittyvästä yhteistyöstä tai tapahtuman sponsoroinnista, ota yhteyttä:

Vlada Petrovskaja, järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön koordinaattori
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja@vvary.fi

Erja Morottaja, viestintä ja varainhankinta
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Asunnottomuutta kokevien määrä laski ensimmäistä kertaa Suomessa alle neljän tuhannen. Vuoden 2021 lopulla heitä oli 3 948. Ulkona, rappukäytävissä ja ensisuojissa yöpyy 655 ihmistä. Pitkäaikaisasunnottomia on 1 318, 265 ihmistä enemmän kuin viime vuonna.
Suomessa asunnottomuus ei juurikaan näy katukuvassa eivätkä kaikki asunnottomat numeroina tilastoissa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että liki 70 % asunnottomista on piiloasunnottomia eli he nukkuvat tuttavien tai sukulaisten luona. Yli puolet Suomen asunnottomista on pääkaupunkiseudulla.

 

Kuvassa tunnelmia Asunnottomien yö -tapahtumasta Helsingin Sörnäisissä vuonna 2019 aikana ennen koronaa, jolloin edellisen kerran päästin viettämään kaikille avointa yleisötapahtumaa.
Kuvat: Camilla Hanhirova