Asunnottomuus on monisyinen ilmiö ja sillä on monta ilmenemismuotoa. Tarinoita asunntoomuudesta ja sen syistä on yhtä pajon kun itse asunnottomia ja asunnottomuutta kokeneitakin. 

Halutessasi kirjoittaa asunnottomuudesta, järjestöstä; haastatella työntekijöitämme tai asunnottomia ja asunnottomuutta kokeneita henkilöitä ota yhteyttä järjestösihteeriin Vladaan 050 407 9703 tai tj Sannaan, puh. 050 407 9702. 

Yhdessä voimme suunnitella myös erilaisia kampanjoita ja taideprojekteja, joiden kautta asunnottomuutta tuodaan näkyväksi ja asunnottomien äänet kuuluviin. 

Tutustuminen on tärkeää.