Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola valittiin tänään FEANTSA:n yleiskokouksessa Euroopassa toimivien asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö FEANTSA:n hallitukseen kaudeksi 2020-2022. Vva ry on ollut vuodesta 1998 FEANTSA:n täysjäsen ja osallistunut sen kautta mm.  eurooppalaiseen vaikuttamistyöhön yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  Tiivola toimi FEANTSA:n yhteiskunnallisen osallisuuden työryhmässä vuodet 1997- 2007 ja toi Vva ry:lle ja Suomeen mm. asunnottomuutta kokeneiden osallisuuden työmalleja sekä vei Suomen malleja Eurooppaan.  Osallisuusryhmä teki mm. kaksi osallisuuden työkirjaa sekä levitti osallisuuden malleja ympäri Eurooppaa. Ryhmä koostui asunnottomuuden asiantuntijoista kokemuksella ja ilman.

– Toivon että koko Euroopassa päästäisiin yhteiseen malliin, joka mahdollistaisi kaikille yhtäläiset oikeudet päästä asumaan sekä mahdollisuuden vaikuttaa omiin olosuhteisiinsa. Ihmisten mahdollisuudet ovat nyt kovin erilaiset riippuen siitä, missä maassa hän joutuu asunnottomaksi, Sanna Tiivola kertoo tavoitteistaan FEANTSA:n hallituksessa.

FEANTSA on Euroopassa toimivien asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö, joka keskittyy yksinomaan asunnottomuuteen.
FEANTSA:aan kuuluu yli 130 jäsenorganisaatiota 30:stä Euroopan maasta, ja sen toimipiste sijaitsee Brysselissä. FEANTSA toimii tiiviissä yhteistyössä EU:n kanssa ja on neuvonantajaroolissa niin Eurooppa-neuvostossa kuin Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK).
FEANTSA on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustettiin vuonna 1989 ehkäisemään ja lievittämään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä asunnottomuutta kokevien ja asunnottomuusuhan alla olevien henkilöiden parissa.

FEANTSA:n vaikuttamiskeinoja ovat:
1. Käydä jatkuvaa vuoropuhelua EU:n toimielinten sekä kansallisten ja alueellisten hallitusten kanssa, jotta saadaan kehitettyä ja toteutettua asunnottomuuden lopettamiseksi tähtääviä toimenpiteitä.
2. Tehdä tutkimuksia ja julkaistaan raportteja, jotta saadaan selvitettyä asunnottomuuden syitä ja laajuutta, jotta ilmiötä ymmärretään paremmin ja saadaan luotua toimivia ratkaisumalleja.
3. Edistää ja helpottaa tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa FEANTSA:n jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien välillä.
4. Lisätä ihmisten tietoisuutta, jotta ymmärretään asunnottomuus monimuotoisena ilmiönä ja kuinka moninaisia ongelmia asunnottomuutta kokevat kohtaavat.

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama kansalaisjärjestö, joka puolustaa kaikkien oikeutta hyvää asumiseen ja omaan kotiin.
Vva ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana ja vaikuttaa yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen ja yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.
Vva ry:n perimmäinen ajatus on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.
Vva ry valtakunnallinen järjestö, joka toimii yhteistyössä kuntien, valtion ja järjestöjen kanssa. Toimisto sijaitsee Helsingissä, ja toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, jossa on valtaosa Suomen asunnottomista.
Järjestötoiminnan lisäksi Vva ry:llä on matalan kynnyksen kohtaamistyötä: vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa, yökeskus Kalkkers, etsivät työn palvelu Yökiitäjä, Liikkuva tuki, asumisneuvonta ja maahanmuuttajatyö, jotka auttavat kaikkia asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia. Vva ry vastaa myös kahden pitkäaikaisasunnottomille suunnatun asumisyksikön toiminnasta. Sällikodin ja Junailijankujan asumisyhteisöt on suunnattu asunnottomille, jotka tarvitsevat tukea asumiseensa. Molemmissa yksiköissä noudatetaan asunto ensin -periaatetta.

10 FAKTAA ASUNNOTTOMUUDESTA SUOMESSA:

  1. Suomessa on 4600 asunnotonta.
  2. Ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa nukkuu 740 ihmistä.
  3. Asunnottomista yli puolet on pääkaupunkiseudulla.
  4. Asunnottomista liki 70 % on ns. piiloasunnottomia eli he majailevat tilapäisesti läheistensä tai tuttaviensa luona.
  5. Asunnottomista 1190 on naisia, 850 nuoria (alle 25-vuotiaita), 1096 maahanmuuttajia, 264 perheitä ja pariskuntia, joissa 275 lasta.
  6. Asunnottomuuteen johtavia syitä on useita, esim. korkea vuokrataso tai muutokset elämässä kuten avioero, läheisen kuolema, sairastuminen, työttömyys, konkurssi sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat.
  7. Asunto ensin -periaate on vähentänyt asunnottomuutta yli 40% vuodesta 2008 lähtien.
  8. Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt talouden taantumasta huolimatta.
  9. Kolmasosa vapautumista vangeista (noin 1400 henkilöä) vapautuu asunnottomana. Heitä ei ole laskettu ARA:n valtakunnalliseen asunnottomuustilastoon.
  10. Hyvästä tilastollisesta kehityksestä huolimatta kadulla on yhä enemmän yhä nuorempia yhä huonommassa kunnossa. Myös maahanmuuttajien asunnottomuustilanne on pahentunut viime vuosien aikana. Tämä näkyy Vva ry:n matalan kynnyksen päivittäisessä kohtaamistyössä.

Kuvateksti: Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola (edessä vasemmalla) viime toukokuussa FEANTSA:n vuosikokouksessa, johon osallistuivat myös Junailijankujan asumisyksikössä ohjaajana toimiva Noora Reunanen, järjestösuunnittelija Tiina Aitta, Kokema-tiimin Jenni Eronen sekä hallituksen puheenjohtaja Reijo Pipinen.

Lisätietoja:
Sanna Tiivola

Toiminnanjohtaja

sanna.tiivola@vvary.fi

050 407 9702

Erja Morottaja

Tiedottaja

erja.morottaja@vvary.fi

puh. 044 773 4700

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/