Kyselyn tulosten perusteella ulkomaalaistaustaisten asunnon hakijoiden eriarvoiseen asemaan vuokramarkkinoilla vaikuttaa erityisesti kolme teemaa: kielitaito, taloudellinen tilanne ja alkuperä tai etniseen vähemmistöön kuuluminen. Vva ry, Moniheli ry, Sininauhasäätiö ja Suomen Vuokranantajat muistuttavat, että syrjintä on laitonta eikä sitä tule sallia. Syrjiviä rakenteita asuntomarkkinoilla tulee purkaa muun muassa lisäämällä asumisneuvontaa.

Vva ry:n, Moniheli ry:n ja Sininauhasäätiön sekä Suomen Vuokranantajien yhteistyössä toteuttama kysely toteutettiin elo-syyskuun 2021 vaihteessa. Kyselyyn vastasi 364 vuokranantajaa.
Kyselyyn vastanneista vuokranantajista 55 prosenttia katsoo, että alkuperällä yleisesti on jonkin verran negatiivista tai negatiivista vaikutusta vuokralaisvalintaan. Vastaajista 35 prosenttia katsoo, että hakijan kuuluminen etniseen vähemmistöön vaikuttaa erittäin tai jokseenkin negatiivisesti vuokralaisvalintaan. Useissa vuokranantajien avoimissa vastauksissa nostettiin esiin, että asunnon vuokraaminen suomalaistaustaiselle vuokralaiselle koetaan helpompana.

Rasismi on osalle Suomeen muuttaneista ja etnisille vähemmistöille synkkää arkea. Rasismi ja syrjintä eivät kuitenkaan näyttäydy ihmisten elämässä vain asunnonsaannin vaikeutena ja muina yksittäisinä kokemuksina. On tärkeää huomioida, että tiettyjen ryhmien yliedustus asunnottomien joukossa on osin rakenteellisen epätasa-arvon tuottamaa.

– Oikeus omaan kotiin on ihmisoikeus. Asunnottomana on vaikea hoitaa arjen asioita, käydä töissä ja keskittyä kielen opiskeluun, jolloin kotoutuminenkin hankaloituu. Koska pääkaupunkiseudulla ei ole riittävästi kaupunkien ja säätiöiden vuokraamia kohtuuhintaisia asuntoja, vasta Suomeen muuttaneita sekä jo pidempään täällä asuneita asunnottomia ohjataan usein hakemaan asuntoa yksityisiltä vuokranantajilta, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomuutta kokevien edunvalvojana. Järjestön maahanmuuttoasioiden asiantuntija on kävijöidensä kautta todennut, että syrjintä ja rasismi vaikuttavat vuokramarkkinoiden toimintaan pitkäkestoisesti muun muassa vuokranantajien asenteiden kautta.

– Asunnottomuustilanteessa ihmisen voimavarat eivät aina riitä omien oikeuksien puolustamiseen. Sitä varten järjestöissä tehdään asumiseen ja palveluihin liittyvää neuvontatyötä, Vva ry:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Heini Puurunen muistuttaa.

Erityisryhmiä edustavien järjestöjen tarjoama asumisneuvonta on turvattava lakisääteistämisestä huolimatta. Järjestöjen vahvuus on kohderyhmän tuntemus, marginaalissa olevien ihmisten tavoittaminen, monikielisyys ja neuvonnan kohdistaminen juuri kyseisen erityisryhmän tarpeita vastaavaksi.
Asumisneuvonta on todettu tulokselliseksi ja kustannustehokkaaksi ennen kaikkea asunnottomuutta ehkäisevästä näkökulmasta sekä tietysti akuuteissa asunnottomuustilanteissa.

Tuoreille kuntapäättäjille ja tulevien aluevaalien ehdokkaille Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivolalla on selkeä viesti:

– Vastakkainasettelun sijaan pitäisi keskittyä ratkaisuihin eli vastuulliseen asuntopolitiikkaan. Kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita. Tarvitaan päätöksiä ja tekoja, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja kitkevät yhteiskunnan rakenteissa olevaa epäoikeudenmukaisuutta.

Lue kyselyn tulokset PDF:nä alla olevasta linkistä:

Ulkomaalaistaustaisten-asunnon-hakijoiden-asema-yksityisella-vuokramarkkinoilla-raportti

 

Lisätietoja:
Sanna Tiivola
Toiminnanjohtaja, Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi

Heini Puurunen
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 260 3818
heini.puurunen(at)vvary.fi