Vva ry: n Jussi Lehtonen vieraili Sininauhasäätiön Koti kaikille -hankkeen Sinipiuha-lähetyksessä, jossa pohdittiin Asunnottomien yön tämänvuotista teemaa Ulkopuolella – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty. Miksi asunnottomuuden riski on korkeampi miehillä ja mitä syrjäytymisen mekaniikasta tulee ottaa huomioon? Miksi asunnottomuuden pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia?

Asunnottomien yön kansalaisjärjestön yhteisessä kannanotossa Jussi Lehtonen kertoo syrjäytymisestä ja asunnottomuudesta:

”Syrjäytyminen ja asunnottomuus ovat vahvasti sukupuolittuneita. Miehet ovat suuremmassa syrjäytymisvaarassa kuin naiset, ja asunnottomuutta kokevista yli 75 prosenttia on miehiä.

ARA:n selvityksen mukaan pitkäaikaisasunnottomien määrä nousi kymmenen vuoden laskun jälkeen liki sadalla henkilöllä viime vuonna. 2020 lopulla heitä oli 1054. Joukossa on yhä nuorempia. Alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei ole enää harvinaisuus. Puhutaan syrjäytymisen ylisukupolvisuudesta. Tutkimuksissa on todennettu, että lapsuuden olosuhteet ovat riskitekijöitä syrjäytymiselle.

– Monella kadulle pitkäaikaisasunnottomaksi ajautuneella on pitkä syrjäyttämishistoria, joka kytkeytyy usein lastensuojeluun. Suomalainen koululaitos on jo pitkään epäonnistunut tarttumisessa heikoimmin pärjäävään viidennekseen oppilaista, ja nämä oppilaat ovat pääosin poikia. Tutkimuksissa on niin ikään todettu, että osalla peruskoulun läpäisseistä on puutteita kirjoitus- ja lukutaidossa. Tämä korreloi vahvasti myöhemmän syrjäytymiskehityksen kanssa, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen ja asumispalveluiden päällikkö Jussi Lehtonen.”