Vailla vakinaista asuntoa ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittiin järjestölle uusi hallitus vuodelle 2023.

Puheenjohtajana jatkaa Reijo Pipinen

Uusiksi jäseniksi valittiin:
Samuel Adouchief
Suvi Kerttula

Vanhat jatkavat jäsenet:
Elina Pajula
Kari Junnikkala
Mika Välipirtti
Kirsti Kangas

Vva ry:n hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Se kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he pitävät sitä tarpeellisena tai kun vähintään kolme hallituksenjäsentä sitä vaatii.

Vva ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Kannattajajäseneksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy kaikki jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

Vva ry:n hallituksen vuosikokouksessa 30.11.2022 hyväksymä toimintasuunnitelma 2023: