Vailla vakinaista asuntoa ry:n sääntömääräisessä syysvuosikokouksessa 26.9.2019 järjestölle valittiin uusi hallitus vuodelle 2020.

Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Pipinen.

Hallituksen jäseniksi valittiin:
Minna Wahlman
Elina Pajula
Mika Välipirtti
Esa-Uusi-Kerttula
Kirsti Kangas
Markus Himanen
Kari Junnikkala
Matti Malkki
Jonna Köpilä

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he pitävät sitä tarpeellisena tai kun vähintään kolme hallituksenjäsentä sitä vaatii.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Kannattajajäseneksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy kaikki jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.