Työparimallista ja kokemusasiantuntijuudesta on puhuttu nyt muutaman vuoden ajan ikään kuin ne olisivat vasta keksittyjä uusia toimintamalleja ja toimintatapoja erityisryhmien asuttamisessa, ihmisten kohtaamisessa kävijätyössä ja järjestötyössä yleensäkin.

Meillä Vva:lla otetaan kaikki työyhteisöön tasavertaisena jäsenenä eli olemme vahva moniammatillinen tiimi, olipa taustalla sitten oma kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä tai ei. Kokemusasiantuntijoilla, vertaisilla sekä muilla ammattilaisilla on omat vahvuutensa vaikuttaa asunnottomuutta kokevien asioihin niin päättävällä tasolla, edunvalvonnassa, vaikuttamistyössä kuin matalankynnyksen toiminnoissa.

Kun puhutaan työparimallista, niin Vva ry:llä se toteutuu joka tasolla. Pystymme tuottamaan tietoa asunnottomuudesta tai asunnottomuuteen liittyen monesta eri näkökulmasta aina sen mukaan, kenen vahvuuksia tai kokemuksia asia koskee.

Pienessä järjestössä voimme myös kasvaa ammatillisesti eri toimiin ja tehtäviin. Toisena päivänä voit olla toiminnanjohtajan rinnalla ministeriötason ryhmässä tekemässä vaikuttamistyötä ja seuraavana päivänä olet päiväkeskuksessa tarjoamassa lämmintä ruokaa ja siistimässä tiloja, jotta asunnottomuutta kokevien kävijöidemme olisi mukavampi viettää siellä aikaa.
Kokemustieto kulkee vahvasti käytännön tasolla myös työntekijöiden kesken. Vva:lla pitkään työskennelleet ammattilaiset opettavat tuoreemmille tulokkaille sellaisia asioita, joita ei kirjoista ja kansista opi.

Asunnottomuutta kokevat itse perustivat parin sosiaalityöntekijän avustuksella Vailla vakinaista asuntoa ry:n Lauttasaaren tukikodissa 16.12.1986. Viralliseksi yhdistykseksi se rekisteröitiin vuonna 1988. Vva ry siis jo syntyi työparimallilla. Perustajat arvelivat tuolloin, että yhdistys tekee itsensä pian tarpeettomaksi.
Tällä hetkellä Vva ry:llä työskentelee yli kolmekymmentä työntekijää, joista kolmasosalla itsellään on asunnottomuustausta. Matalan kynnyksen palveluiden kontakteja on vuosittain reilusti yli 20 000. Yhdistys ei siis vielä ole tehnyt itseään tarpeettomaksi, mutta se on tehnyt sen kaikista ihmisistään tarpeellisia. Osallisuus, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus ja työparimallilla toimiminen ovat kulkeneet mukana läpi koko yhdistyksen historian, yhdessä vaikuttamistoiminnan kanssa.
Osallisuus ja vertaisuus ovat aina Vva ry:llä sekä tärkeitä arvoja että käytännön arkea.

Vva ry:n Kokema-tiimin toiminnalla tuetaan asunnottomuustoimijoita hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista tarkoituksenmukaisesti oli kyse sitten vankityöstä ja vankien asuttamisesta sekä niin sanotun pyöröovi-ilmiön lopettamisesta, rikoksilla ja päihteillä oirehtivista nuorista, asumispalveluyksiköiden tarpeista, ryhmätoiminnoista yms. Mentorit vievät kuntiin konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön soveltuvia malleja, miten omakohtaisen kokemuksen omaavia asiantuntijoita otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa voidaan käyttää, ja mitä kokemusasiantuntijatyö voi olla kunkin kunnan ja palvelun kohdalla. Samalla myös kokemusasiantuntijoille tarjotaan mentorointia moninaisissa rooleissa toimimiseen. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla kunkin kunnan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, työpajoja ja konsultointia asunnottomuuskentällä toimiville yhteisöille ja organisaatioille.
Kokeman toiminnassa mukanaolevilla kokemusasiantuntijoilla ja mentoreilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomuutta kokeville suunnattujen palveluiden kehittämisestä.

Kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä Kokema-tiimin esihenkilöön: carole.brady@vvary.fi, puh. 050 443 1063

Teksti: Jenni Eronen

Kirjoittaja on Vailla vakinaista asuntoa ry:n Kokema-tiimin kokemusmentori. Hän on ollut kantavana voimana Vva ry:llä mm. Omat avaimet – ja NEA – Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeissa, tehnyt vaikuttamistyötä hallituksen asunto-ohjelmien suunnitteluryhmissä (mm. Aune ja Muutoslaboratorio Asunto ensin 2.0), on kansallisen kokemusasiantuntijatyöryhmän ohjausryhmän jäsenä sekä toiminut Vva ry:n matalan kynnyksen palveluiden lähiesihenkilönä.

Teksti on julkaistu Vva ry:n tuoreimmassa Asukki-lehdessä 2/2021-1/2022