Vailla vakinaista asuntoa ry tukee Koti 2019 -kansalaisaloitetta, joka vaatii asuntotakuun säätämistä ja toimia asunnottomuuden poistamiseksi.

Aloitteen mukaan:

Lain tulee asuntotakuun nimissä velvoittaa kunnat järjestämään asukkailleen asunto seuraavanlaisesti:
• alle 25-vuotiaiden ja perheiden on saatava asunto kolmen kuukauden sisällä asunnottomuuden alkamisesta laskien

• yli 25-vuotiaiden on saatava asunto kuuden kuukauden sisällä asunnottomuuden alkamisesta laskien

Lisäksi aloitteessa esitetään muun muassa kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon lisäämistä ja asunto ensin -periaatteen käyttöönottoa valtakunnallisesti keinoina asunnottomuuden poistamiseksi.

Aloitteen voi allekirjoittaa kansalaisaloite.fi-palvelusssa.