13.5.2019

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan poste restante -palvelun maksullisuus rikkoo postilakia sellaisten postinsaajien osalta, joilla ei ole vakinaista osoitetta ja joille palvelu on ainoa vaihtoehto vastaanottaa postilähetyksiä. Posti selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja palvelun toteuttamiseksi. Vva ry kiittää Viestintäviraston linjausta, ettei asunnottomilta saa periä poste restante -palvelusta maksua ja vetoaa Postiin oikeudemukaisen ratkaisun löytämisestä. 

Vailla vakinaista asuntoa ry vetosi helmikuun alussa Postiin, jotta se yhdenvertaisuuden nimissä luopuisi suunnitellusta maksusta poste restante -lähetysten vastaanottamisesta. Posti ilmoitti, että se muuttaa 1.3.2019 alkaen poste restante- ja Noutoposti-palvelut maksullisiksi. Posti suunnitteli, että lähetysten noutaminen palveluista maksaisi jatkossa 3,10 euroa per nouto. Poste restantea käyttävät esimerkiksi asunnottomat ja muut ihmiset, jotka tarvitsevat väliaikaista osoitetta. Traficom alkoi selvittää, rikkooko maksu postilakia.

Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola selvitti Postille, millaisia realistisia vaihtoehtoja asunnottomalla olisi vastaanottaa postia muuten kuin maksuttoman poste restante -palvelun kautta ja välitti muuan muassa päiväkeskus Vepan ja yökeskus Kalkkersin kävijöiden hyvin selkeät terveiset, että palvelun pitäisi pysyä jatkossakin maksuttomana.

– Postin kaavailema 3,10 euron maksu per nouto voi monesta tuntua melko pieneltä, mutta asunnottomalle se on kohtuuton maksu ja asettaa hänet epätasa-arvoiseen asemaan tavanomaisen, osoitteen omaavan postinsaajan kanssa. Asunnottomien ihmisten mahdollisuus ottaa vastaan postin kautta tulevaa viranomaispostia vaarantuu ja pahimmillaan estää tai hidastaa jopa asunnon saamista, Tiivola toteaa.

Nyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen, jonka mukaan poste restante -palvelun maksullisuus rikkoo postilakia sellaisten postinsaajien osalta, joille palvelu on ainoa vaihtoehto vastaanottaa postilähetyksiä.

– Poste restante -osoitetta käyttävät muun muassa henkilöt, joilla ei ole vakituista osoitetta tai muuta mahdollisuutta vastaanottaa postilähetyksiä. Traficomin mukaan tällaisten postinsaajien osalta poste restante -osoite rinnastuu tavanomaiseen kotiosoitteeseen. Kysymyksessä ei tällöin ole sopimukseen perustuva erillinen lisäpalvelu, vaan tavanomainen postinsaajan osoitteeseen toimitettu lähetys. Traficomin päätöksen mukaan se, ettei postinsaajalle tällaisissa tilanteissa luovuteta postilähetystä ilman erillisen maksun maksamista, rikkoo postilakia, Traficomin apulaisjohtaja Merja Saari perustelee tiedotteessa Liikenne ja viestintäviraston päätöstä.

Posti kertoo tiedotteessaan noudattavansa Traficomin päätöstä ja selvittävänsä vaihtoehtoisia ratkaisuja palvelun toteuttamiseksi. Postin kuluttajakirjepalvelusta vastaava Noora Laaksonen huomauttaa, ettei poste restante -palvelu kuulu postilaissa säädetyn yleispalvelun piiriin, mutta lupaa, että poste restante -lähetysten noutaminen pysyy toistaiseksi maksuttomana aiemman ilmoituksen mukaan.

– Traficomin antama linjaus on selkeä ja toivomme, että Posti päätyy pitämään poste restante -palvelun maksuttomana vailla vakituista osoitetta oleville ja että henkilön oma ilmoitus asunnottomuudesta riittäisi palvelun saamiseksi ilman byrokraattisia todistusten ja papereiden hankintoja. Haluamme muistuttaa, että esimerkiksi viranomaispostin on lain mukaan tavoitettava kaikki postinsaajat, Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola toteaa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja

Sanna Tiivola

Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi

 

Tiedottaja
Erja Morottaja
Puh. 044 773 4700

erja.morottaja(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.

http://vvary.fi/