Hankemuotoisena toimineelle kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina toiminnalle esitetään myönnettäväksi kohdennettu toiminta-avustus STEAn avustusehdotuksessa.

– Olemme iloisia ja kiitämme rahoittajaa siitä, että tekemämme työ kokemusasiantuntijuuden levittämiseksi ja juurruttamiseksi pääsee pysyvämmän rahoituksen piiriin. Kokemusasiantuntijamme jatkavat työtään ympäri maata sen eteen, että kokemuksen ääni kuuluu yhä paremmin asunnottomien palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä, kertoo projektipäällikkö Carole Brady.

Vva ry:n yleisavustus sekä matalan kynnyksen toiminta-avustus säilyvät nykyisellä tasolla ja mahdollistavat toiminnan jatkumisen ennallaan. Lisäksi Sininauhasäätiön ja Vva ry:n nuorten asunnottomuuteen pureutuva NUOLI-hanke saa avustusehdotuksen mukaan rahoituksen.