Asunnottomuus on rakenteellinen ongelma, jonka ratkaisut eivät voi olla yksittäisten ihmisten vastuulla.

Helsingin Uutisissa 25.4.2021 julkaistu mielipidekirjoitus osoittaa, että asunnottomuus puhuttaa ja aiheuttaa ihmisissä huolta. Moni haluaisi omalta osaltaan osallistua asunnottomuuden poistamiseen. Tämä on tietysti hyvä asia ja kertoo inhimillisyydestä. Asunnottomuutta kokevien ihmisten edunvalvontajärjestönä haluamme kuitenkin muistuttaa, että yhteiskunnassamme asunnottomuuden poistaminen ei saa olla kiinni yksittäisten ihmisten vapaaehtoisuudesta ja hyväntekeväisyydestä. Jos yhteiskunnassa sosiaalisen ongelmien ratkaiseminen siirtyy yksittäisten ihmisten vastuulle, vahvistaisimme väärää ja stereotyyppistä ajattelua siitä, että asunnottomuus on ihmisten henkilökohtainen valinta ja sen hoitaminen on yksittäisistä ihmisistä, heidän halukkuudestaan ja resursseistaan kiinni.

Yksittäisten ihmisten sitouttaminen asunnottomuuden poistamiseen on mahdotonta. Yksittäisillä ihmisillä ei voi olla valtaa päättää, kenen asunnottomuustilanne ratkaistaan ja millaisilla ehdoilla. Vastaavanlaiset kokeilut jäävät yksittäisiksi kokeiluiksi eivätkä juurru osaksi pysyvää kokonaisuutta, koska ne eivät ole kestävällä pohjalla. Asunnottomuuden rakenteellisia syitä ei näin ratkaista eikä asunnottomuus ilmiönä poistu. Yksittäiset ihmiset eivät myöskään pysty valvomaan perusoikeuksien toteutumista. Tämä ei myöskään ole heidän velvollisuutensa.

Mielipidekirjoituksessa nostetaan alivuokralaisuus asunnottomuuden ja asuntopulan ratkaisumalliksi. Kämppismalli varmasti onkin hyvä asumisenratkaisu heille, jotka haluavat sitä vapaaehtoisesti. Ratkaisu asunnottomuuden ongelmaan se ei kuitenkaan ole. Asuminen on enemmän kuin petipaikka ja kotiintuloajat – tämäntyyppistä vaihtoehtoa tarjoaa jo olemassa oleva hätämajoitus.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen ja pysyvä asumispaikka kohtuullisessa ajassa. Olemme nähneet toiminnassamme, että väliaikaiset asumisenmuodot eivät ratkaise asunnottomuutta eivätkä asuntopulaa. Asuminen on kaikille omannäköistä. Sen pitää olla myös oikeutta päättää omasta asumisesta, oman ajan käyttämisestä ja oikeudesta valita. Koti on vielä enemmän.

Mielipidekirjoituksessa ehdotetaan vastikkeellista asumista. Se on kuitenkin ristiriidassa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kanssa, jonka mukaan asunto on perusoikeus ja sen tulisi toteutua meidän kaikkien kohdalla. Suomessa on käytössä toimivaksi todettu Asunto ensin -malli, jonka ytimessä on ajatus siitä, että asuntoa ei tarvitse ansaita. Vastikkeellinen asuminen lisäisi eriarvoisuutta eikä vastasi Suomessa käytettävää mallia. Vastikkeellisessa asumisessa potentiaalisella vuokranantajalla olisi kaikki valta. Valta jakaantuisi epäoikeudenmukaisesti ja rajoittaisi alivuokralaisen itsemääräämisoikeutta. Ehdotettu käytäntö loisi epätasa-arvoisen asetelman vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Riskinä on, ettei ihmisen perusoikeus toteutuisi.

Asunnottomuus on moninainen ilmiö. Jokaisen asunnottomuutta kokevan ihmisen elämäntilanne vaatii erilaisia toimenpiteitä ja/tai tukitoimia. Toisille asunnon löytäminen on riittävä askel. Toisille asumiseen tulee tarjota tukea, jottei asunnottomuus uusiutuisi. Asumista voi vaikeuttaa sosiaaliset tai terveydelliset haasteet kuten velka-, päihde- tai mielenterveysongelmat eivätkä tavanomaiset asumisratkaisut toimi heille. Nykyiset pitkät jonot palveluihin ovat monen kohdalla pitkittäneet asunnottomuutta ja näin ollen pelkkä nukkumapaikan tai asunnon löytäminen ei ole riittävä toimenpide.
Jokainen asunnottomuutta kokeva ihminen tarvitsee ihmisarvoisen ja henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaavan asumisratkaisun. Jokaisen ratkaisun tulee olla eettinen ja kestävä.

Asunto on perusoikeus. Perusoikeuksien toteutuminen ei voi olla ehdollista tai vastikkeellista eikä perustua yksittäisten ihmisten vapaaehtoisuuteen ja hyvään tahtoon. Asunnottomuuden poistaminen onnistuu vastuullisella asuntopolitiikalla, jonka tekemisen ytimessä on asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja sen poistaminen.

Teksti: Vlada Petrovskaja
Järjestösuunnittelija

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama kansalaisjärjestö, joka toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön. Suomessa vailla vakinaista asuntoa on noin 4340 ihmistä. Ulkona, rappukäytävissä ja ensisuojissa asuu 721 ihmistä. Haluamme heidät kadulta kotiin.