Kansainvälisenä naistenpäivänä haluamme kiinnittää huomion asunnottomuutta kokevien naisten turvallisen hätämajoituksen kasvavaan tarpeeseen. Vailla vakinaista asuntoa ry ehdottaa päihteitä käyttäville naisille suunnatun ympärivuorokautisen  hätämajoituksen ja matalan kynnyksen palvelupisteen perustamista.

Suomessa oli vuoden 2022 lopussa 3 686 asunnottomuutta kokevaa ihmistä, joista 910 naisia. Asunnottomuutta kokevien naisten määrä on kasvussa. Asunnottomuutta kokevien naisten taustalla on traumaattisia kokemuksia ja miehiä korkeampi kynnys hakeutua asunnottomuuspalveluihin.

Asunnottomuutta kokevat naiset ovat vähemmistö. Jopa neljä viidestä asunnottomuutta kokevasta on mies. Tämän vuoksi asunnottomuuspalvelut ovat muodostuneet ja kehittyneet vastaamaan miesten tarpeisiin. Näissä palveluissa asunnottomia naisia ei tällä hetkellä tavoiteta. Asunnottomuutta kokevat naiset kokevat kaikille suunnatut hätämajoituspaikat turvattomiksi eivätkä hakeudu niihin. Naisten asunnottomuudesta puhuttaessa väkivallan uhka nouse usein esille. Väkivallan kokemusten lisäksi yösijan vastineena seksuaalinen hyväksikäyttö liittyvät usein naisten kokemaan asunnottomuuteen. Naisten oletetaan myös kokevan väkivaltaa ja sen uhkaa miehiä useammin ja eri tavalla.

Asunnottomuutta kokevien naisten kohtaama väkivalta voi olla muun muassa henkistä, ruumiillista, seksuaalista, sosiaalista, taloudellista tai henkistä. Tutkimusten mukaan asunnottomuutta kokevien naisten kokema väkivalta on toistuvaa. Väkivallan kokemuksille altistunut nainen ei välttämättä kykene tunnistamaan hänelle vaaraksi olevia ihmisiä. Naiset turvautuvat selviytymiskeinona esimerkiksi epäterveisiin ja alisteisiin ihmissuhteisiin. Usein asunnottomuutta kokeva nainen altistuu seksuaaliselle väkivallalle yösijan tai päihteiden vastineena. Asunnottomuutta kokevat naiset myös altistuvat säännöllisesti lähisuhdeväkivallalle. He voivat saada suojelua samalta mieheltä, joka toisaalta hyväksikäyttää heitä ja kohdistaa heihin väkivallan eri muotoja.

Suomessa ei ole mitään matalan kynnyksen paikkaa, hätämajoitusta tai turvakoteja akuutisti päihteitä käyttäville naisille.

Tavoitteet: 

  • Tavoittaa asunnottomuutta kokevia naisia
  • Perustaa turvallinen tila naisille, jossa yöpyä ja saada tukea elämäntilanteen muuttamiseen
  • Vähentää asunnottomuutta kokevien naisten kokemaa väkivaltaa

Ratkaisu: 

Euroopassa on kokemuksia naisille tarkoitetuista 24h hätämajoituksista ja tulokset ovat hyviä. Kun naiset ovat saaneet nukkua yön turvallisesti ja päivän aikana on voitu hoitaa asioita, heitä on pystytty ohjaamaan eteenpäin. Naiset ovat olleet sitoutuneita jatkosuunnitelmiin.

Myös Suomessa naiset tarvitsevat turvallisia tiloja, joissa voi saada apua myös arkaluontoisiin asioihin, esim. vallankäyttö, väkivaltakokemukset, seksuaaliterveys, vastikkeellinen seksi, ihmiskauppa yms., joista ei voi puhua, jos mukana on esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvä puoliso.

Naisille tulee perustaa 24h matalan kynnyksen päiväkeskuksia ja hätämajoituksia, joissa olisi saatavilla matalalla kynnyksellä sosiaali- ja terveyspalveluja.  Helsinkiin tarvitaan vähintään 20-paikkainen hätämajoitusyksikkö helposti saavutettavalla sijainnilla, jossa ammattilaisten lisäksi työskentelee kokemustaustaisia naisia.

Yöpymismahdollisuus on oleellinen ratkaisu asunnottomuutta kokevien naisten tavoittamiseksi, ja jatkumo päiväaikaiseen työskentelyyn tukee pysyvän asumisen tavoitetta. Hätämajoitusyksikössä tulee myös tarjota mahdollisuus huolehtia hygieniasta ja säilyttää henkilökohtaisia tavaroita.

Riittävä henkilöstöresurssi takaa sen, että naisten kanssa jalkaudutaan heidän elämäntilanteen paranemisen kannalta oleellisiin palveluihin. Henkilöstön tulee olla koulutettu naisten erityisistä tarpeista ja traumainformoidusta työotteesta.

 

Lisätietoja:

Vlada Petrovskaja, järjestösuunnittelija, Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja(at)vvary.fi

Erja Morottaja, viestintäpäällikkö, Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama, voittoa tavoittelematon, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/