Asumisneuvonta on todettu tehokkaaksi keinoksi asunnottomuuden ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä. Hallituksen kehysriihi ilmoitti leikkaavansa viisi miljoonaa euroa asumisneuvonnan lakisääteistämisestä. Se uhkaa lakihankkeen kokonaisvaltaista toteutumista ja palvelun saatavuutta kaikille tasavertaisesti. Järjestöjen tarjoamaa matalan kynnyksen asumisneuvontaa tarvitaan entistä enemmän ja se olisi nähtävä jatkossakin kuntien palvelua täydentävänä.

Asumisneuvonnan lakisääteistäminen on ollut yksi merkittävimmistä toimenpiteistä hallituksen tavoitteessa poistaa asunnottomuus Suomesta vuoteen 2027 mennessä. Vuonna 2019 hallitusohjelmassa lakihankkeelle varattiin 9,3 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelman mukaan asumisneuvonnan riittävyys resursseineen on ollut tarkoitus turvata yhdessä kuntien kanssa ja varmistaa, että Suomessa tehokkaasti asunnottomuutta vähentävästä asunto ensin -mallista pidettäisiin kiinni. Nyt kehysriihessä tehdyn viiden miljoonan euron leikkauksen vuoksi asumisneuvonnan lakisääteistämiseen on käytettävissä yli puolet vähemmän varoja, mitä hallituskauden alussa suunniteltiin. Uhkana on, että palvelua ei saataisi kaikille tarjolle tasavertaisesti ja että nykyisiä hyviksi osoittautuneita toimintamuotoja jouduttaisiin ajamaan alas.

Asumisneuvonnan lakisääteistämisen tarkoitus on varmistaa, että asumisneuvontapalvelu on tarjolla kaikille kansalaisille paikkakunnasta ja asumismuodosta riippumatta. Palvelun toimivuuden avulla voidaan ehkäistä asumisen kriisiytymistä ja häätöjä. Asumisneuvonnalla voidaan myös vahvistaa asumisen taitoja sekä turvata asumisen ja arjen sujuvuutta.

Järjestöt ovat alusta alkaen esittäneet huolensa asumisneuvonnan lakisääteistämisestä. Hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole välttämättä riittäviä. Erityisryhmät ja marginaalissa olevat eivät saa ehkä tarpeeksi kattavaa apua, ja ihmisiä voi jäädä kokonaan neuvonnan ulkopuolelle. Erityisryhmiä edustavien järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen asumisneuvonta olisikin nähtävä julkisen sektorin palvelua täydentävänä myös tulevaisuudessa.

Järjestöjen vahvuus on kohderyhmän tuntemus, marginaalissa olevien ihmisten tavoittaminen, monikielisyys sekä asumisneuvonnan ja palvelujen kohdistaminen juuri kunkin yksilön tarpeita vastaavaksi. Asumisneuvonnan toimivuuteen ja asunnottomuuden poistamiseen tarvitaan hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen, vuokranantajien ja palveluntarjoajien yhteistyötä sekä poliittista tahtoa.

Lisätietoja:

Jussi Lehtonen, Asumispalvelupäällikkö ja matalan kynnyksen toiminnan vastaava
puh. 050 373 0920
s-posti: jussi.lehtone(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/