Pride-viikon kunniaksi Vailla vakinaista asuntoa ry haluaa muistuttaa, että asunnottomat ovat hyvin moninainen joukko ihmisiä erilaisin taustoin. Suomessa ei ole vielä tutkimusta ja tilastotietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen määristä asunnottomuutta kokevista tai heihin liittyvästä erityisyydestä asunnottomuuteen liittyen. Vva ry toivoo, että asiaan perehdyttäisiin ja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt huomioitaisiin paremmin asunnottomille suunnatuissa palveluissa.

Vva ry vetoaa päättäjiin, että sote-uudistusta toteutettaessa asunnottomille suunnatuissa palveluissa huomioitaisiin moninaisuutta oli kyse sitten seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä, nuorista, naisista, päihteiden käyttäjistä, mielenterveyssairaista, päihteettömistä tai eri kulttuuritaustoista tulevista.

Palveluja kehittäessä ei saa syntyä vastakkainasetteluja. Kaikki asunnottomuutta kokevat tarvitsevat turvallisempia tiloja olla, asioida ja saada apua, ja eri ryhmien kohdalla on huomioitava niihin liittyvä erityisyys.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen palveluissa kohdataan kaikenikäisiä ja -taustaisia asunnottomaksi jääneitä ja asunnottomuusuhan alla olevia ihmisiä. Vva ry toimii yhdenvertaisesti kaikkien asunnottomien puolesta. Oikeus asuntoon on jokaiselle kuuluva ihmis- ja perusoikeus. Vva ry pyrkii kaikessa toiminnassaan vastustamaan kansalaisuuteen, ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja eriarvoistamista.

Vva ry haluaa myös muistuttaa vastuusta. Jos asunnottomuudesta puhuttaessa keskitytään vain yksilöihin ja heidän ominaisuuksiinsa ja ongelmiinsa, häivytetään asunnottomuuden rakenteellisia syitä ja normalisoidaan tilannetta, jossa vuodesta toiseen tuhannet ihmiset ovat ilman omaa kotia. Näin lujitetaan stereotypiaa, jonka mukaan asunnottomuus on henkilön oma syy tai seurausta hänen elämäntavastaan.

Vastuullisessa tavassa käsitellä asunnottomuutta huomioidaan yksilötarinan lisäksi asunnottomuutta ylläpitävät rakenteelliset tekijät, kuten asumisen korkean hinta, pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden vaikeus, perusturvan alhainen taso ja maksuvaikeuksien lisääntyminen.

 

#asunnottomuus #pride #moninaisuus #ihmisoikeudet #hlbtiq #lgbtq

 

Lisätietoja:
Tiedottaja
Erja Morottaja
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

 

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.

http://vvary.fi/