Vailla vakinaista asuntoa ry:n joulukeräyksen teemana on tänä vuonna nähdyksi ja kohdatuksi tulemisen tärkeys. Järjestömme matalan kynnyksen palveluissa nähdään, kohdataan ja autetaan vuorokauden aikana keskimäärin 150 ihmistä.
Vva ry haastaa joulukampanjallaan yritykset ja yksityishenkilöt paitsi miettimään omaa suhtautumistaan asunnottomuutta kokeviin ihmisiin myös lahjoittamaan rahaa järjestön tekemää kohtaamistyötä varten.

Asunnottomuus on yhteiskunnassa valtava rakenteellinen ongelma. Jotta asunnottomuus ilmiönä saataisiin loppumaan, sitä kokevat ihmiset pitäisi ensiksi nähdä. Asunnottomuus ei ole kenenkään identiteetti eikä asunnottomuutta kokevilla ole yhtään samanlaista tarinaa.

– Vertais- ja vapaaehtoiskeskuksessamme Vepassa on korostunut, kuinka perustarpeiden eli tilapäisen suojan, turvan, ruoan, juoman, vaatteiden ja hygienian lisäksi asunnottomuutta kokevilla kävijöillämme on entistä suurempi tarve ihan vain jutella työntekijöidemme kanssa. Yksi yhteinen nimittäjä näissä kohtaamisissa on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi, Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola kertoo.

­– Jos asunnottoman ihmisen elämäntilanteeseen suhtaudutaan vain ongelmana, joka halutaan yhteiskunnassa piilottaa, hänelle ei myöskään anneta mahdollisuuksia oman elämän haltuun ottamiselle, Tiivola muistuttaa.

Vva ry:n joulukampanjassa nähdään kymmenen eri henkilön tarina asunnottomuudesta. Videot ovat nähtävissä järjestön Instagram-, Facebook- ja Twitter -tileillä sekä nettisivulla.
Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni pysähtyisi hetkeksi miettimään, kuinka itse voisi muistaa heitä, joille Vva ry:n matalan kynnyksen paikat tarjoavat apua ja tukea.

Näin voit lahjoittaa rahaa Vailla vakinaista asuntoa ry:n asunnottomien ihmisten kohtaamistyölle:

🎅 Vva ry:n lahjoitustili: FI95 8000 1770 5353 01, DABAFIHH. Viite: ”JOULUA”

🎅 Tekstiviestillä oheisista summista: (1, 5, 10, 20, 30 tai 40 euroa) ja ”JOULUA”

(esim. 10 JOULUA) numeroon 16588.

🎅 MobilePay nro: 50144

🎅 ”Kadulta kotiin” -lahjoitusnumerot: 0600-96588 (10 €), 0600-96589 (20 € ja 0600-95900 (30 €) puhelu + pvm/mpm.

[Rahankeräyslupa: RA/2021/964.]

Kiitos, että välität 💖

Vailla vakinaista asuntoa ry:n joulukampanja NÄE. KOHTAA. AUTA.
Ohjaus ja leikkaus: Matti Elo
Kuvaus ja valaisu: Aki Virtanen
Äänittäjä: Karri Neenberg
Värikorjaus: Mika Onnela
Grafiikat: Kim Suponin
Suunnittelu ja tuotanto: Erja Morottaja ja Matti Elo
Kiitos: Kinos Rental ja Post Control sekä videolle tarinansa jakaneet.

Lisätietoja:
Sanna Tiivola
Toiminnanjohtaja
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi

Erja Morottaja
Viestintä- ja varainhankintapäällikkö
puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama, voittoa tavoittelematon, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/