Vailla vakinaista asuntoa ry kantaa huolta siitä, löytääkö jokainen ulkona yöpyjä turvalliseen hätämajoitustilaan tänä talvena.

Hermannin hätämajoitus päättyy 16.12.2019. Kolmivuotisena (2017–2019) hankkeena toteutettu hätämajoitus ja palveluohjaus oli suunnattu pääasiassa Helsingissä asunnottomana oleskeleville paperittomille henkilöille, mutta paperittomien lisäksi hätämajoitusta tarjottiin myös helsinkiläisille asunnottomille. Kirkkosalissa oli 30 patjapaikkaa päihteettömille yöpyjille.

Hermannin hankkeen aikana hätämajoitusta käytti noin 1000 eri henkilöä. Naisten osuus yöpyjistä oli 24 prosenttia ja miesten 76 prosenttia. Yhteensä yksittäisiä yöpymisiä oli projektin aikana noin 25 000. Näistä suomalaisten osuus oli noin 7 200, muista EU-maista kotoisin olevien noin 10 200 ja EU:n ulkopuolisista maista kotoisin olevien noin 7 600.

Näidenkin lukujen varjossa Vva ry esittää tämän talven osalta huolensa Helsingin hätämajoituspaikkojen vähenemisestä ja eri paikoissa noudatettavien käytäntöjen sekavuudesta: ilmoitetaan, että ketään ei jätetä ulos, mutta silti ihmisiä on käännytetty pois.

Helsingin kaupunki on tehnyt Diakonissalaitoksen Alppikadun hätämajoituksen kanssa sopimuksen, että paperittomille sekä päihteettömille helsinkiläisille tarkoitettu 30 patjapaikan palvelu alkaa heti 16.12.
klo 21:00 talon yhdeksännessä kerroksessa. Palvelun tarjoamisesta luvataan kilpailutus ensi keväänä.

Vva ry haluaa kiinnittää huomiota, että Suomessa oleville muille EU-kansalaisille kuin itä-Euroopan liikkuvalle väestölle ei ole tämänhetkisten käytäntöjen mukaan Kalkkersin lisäksi selkeää ja varmaa paikkaa, minne hakeutua – ja on huomioitava, ettei Kalkkersissa ole tilojen puutteen vuoksi mahdollista levätä makuultaan. Helsingissä on jonkin verran esimerkiksi Baltian maista tulleita henkilöitä, jotka ovat täällä asunnottomina ja täysin kaikkien palveluiden ulkopuolella.

Lisäksi on kova tarve vain naisille suunnatusta turvallisesta hätämajoituspaikasta – ei siis riitä, että naisille on varattu isosta yhteisyksiköstä ns. naisten puoli. Ne koetaan turvattomiksi.

Tällä hetkellä Helsingissä olevista asunnottomien hätämajoituspaikoista on tiedossa:

 • Helsingissä kirjoilla oleville hätämajoitusta tarjoaa Hietaniemenkadun palvelukeskus (Hietaniemenkatu 5 B, 09 3104 6628).
  Majoitukseen hakeudutaan 17:00-05:00 välillä – varmistaakseen paikan kannattaa paikalla olla mieluiten heti viideltä.
 • Diakonissalaitoksella on 200 petipaikkaa pääasiassa itä-Euroopan liikkuvalle väestölle Alppikadun korttelissa. Liikkuva väestö on pääosin romaneja Bulgariasta ja Romaniasta.
  Paperittomille ja päihteettömille on varattu 30 patjapaikkaa saman rakennuksen 9. kerroksesta.
  Molempiin majoituksiin hakeudutaan klo 21:00 alkaen. (Alppikatu 2).
 • Sininauhasäätiön ja Vva ry:n Nuoli-hanke tarjoaa 16-29-vuotiaille suunnattua hätämajoitusta Vallilassa (Mäkelänkatu 50:n sisäpiha, käynti Nokiankujan portista).
  Nuoli on auki ympäri vuorokauden joka päivä. Puh. 044 3541119.
 • Vva ry:n yökeskus Kalkkers ei tarjoa majoitusta, mutta lämmin istumapaikka on tarjolla viidelletoista kävijälle kotipaikkakunnasta, taustasta ja kunnosta riippumatta joka päivä klo 22:00-06:00. (Vaasankatu 5 F).

Jos olet vailla suojaa, etkä tiedä minne mennä tai et mahdu sisään, käänny oman kuntasi sosiaalipäivystyksen puoleen tai soita hätänumeroon (112).
Kovalla pakkasella ulkona yöpyminen on vakava riski hengelle ja terveydelle ja julkisen vallan tehtävä on järjestää suojaa kaikille tarvitseville.

Sosiaalipäivystys:
Helsinki: 0206 96006
Espoo: 09 816 42439
Vantaa 09 8392 4005
Tampere: 0500 625 990
Turku: 02 262 6003 (virka-ajalla), virka-ajan ulkopuolella hätäkeskuksen (112) kautta.
Oulu: 044 703 6235

Muiden kuntien osalta, tarkista tiedot sosiaalitoimen yhteystiedoista. Jos olet vailla suojaa eikä sosiaalipäivystys vastaa, soita hätänumeroon (112).

Lisätietoja:
Jussi Lehtonen
Matalan kynnyksen ja asumispalveluiden esimies
jussi.lehtonen@vvary.fi
050 373 0920

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/