Vva ry etsii uusia tiloja vuokralle 40-65 -paikkaiselle asumispalveluyksikkötoiminnalle, jotta asunnottomien tukiasumispalvelut eivät ruuhkaannu ja asunnottomuus saadaan puolitettua hallitusohjelman suunnitelman mukaisesti.

Helsingin kaupunki myy Junailijankuja 3:n kerrostalon yksityiselle sijoitusomistajalle loft-tyyppisiksi vuokra- ja työsuhdeasunnoiksi. Vailla vakinaista asunto ry on vastannut kiinteistössä 65-paikkaisen asumispalveluyksikön toiminnasta, jonne asukkaat valitaan Helsingin kaupungin asumispalvelun kautta.

Eduskunnan oikeusasiamies on moittinut raportissaan mm. Helsingin kaupunkia ja ympäristöministeriötä, että ne ovat epäonnistuneet asunnottomuusohjelman toteuttamisessa. Raportti löytyy tarkemmin eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilta. Toimenpideohjelmaan on toki sisällytetty hyviäkin asioita, mutta kokonaiskuva asunnottomuuskentästä on jäänyt huomioimatta. Vva ry haluaa muistuttaa, kuinka tärkeää olisi kuulla esimerkiksi järjestöjä, joilla on pitkä ruohonjuuritason kokemus ja kosketuspinta asunnottomuustilanteeseen kärkenä ennen kaikkea asunnottomuutta kokevien edunvalvonta eikä liikevoittojen tavoittelu.

Tuettuun asumiseen on nyt 2-3 vuoden jono. Pitkäaikaisasunnottomalle se merkitsee asunnon odottamista kadulla, hätämajoituksissa tai tuttavien nurkissa. Katuasunnottomuuden jatkuessa terveys- sekä muut ongelmat pahenevat ja muuttuvat pysyväksi tilaksi, jolloin paluu tavalliseen arkeen käy yhä haasteellisemmaksi. Myös korona-aika lisää kadulla olevien määrää, ja he ovat tulossa jonoihin mukaan.

Pienemmät asunto ensin -mallin asumispalveluyksiköt olisivat tietysti ihmisten ja inhimillisyyden kannalta parempia kuin isot yksiköt (esim. Junailijakujan asukkaille kaksi 20-40 hengen yksikköä), ja asunnottomuutta hyvin tuntevat toimijat palveluntarjoajina.

Vva ry on muistuttanut, että kaupunkien ja kuntien olisi pystyttävä tarjoamaan asumisyksikkötoiminnoille sopivia tiloja, jotta ihmisten tilanteet eivät pahenisi asunnottomuuden pitkittyessä. Jos Vva ry itse ei löydä uutta tilaa asumispalveluyksikön toiminnalle, kaupunki tullee sijoittamaan asukkaat jo olemassa oleviin asumisyksiköihin. Jos näin tehdään, niin tuskin asukkaiden mielipiteillä on suurtakaan painoarvoa, minne hänet asutettaisiin. Vva ry haluaa muistuttaa, että monille Junailijankujan asumisyksikössä asuville tuo koti osaavine henkilökuntineen on merkinnyt turvaa ja jonkinlaista kiinnekohtaa elämässä.

Vailla vakinaista asuntoa ry on toimijana poikkeus. Se on pieni, sen taustalla ei ole säätiöitä, se ei omista kiinteistöjä eikä sen toimintaan liity voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa.
Vva ry on vahvasti asunnottomuutta kokevien edunvalvontajärjestö kuten sen historiakin velvoittaa. Asunnottomuutta kokeneet itse perustivat järjestön vuonna 1986. Tavoitteena oli päästä eroon asunnottomien asuntolamaisista yhteismajoituksista. Vuonna 2007 koitti vihdoinkin aika, jolloin Vva ry pääsi silloisen Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella pilotoimaan Suomen ensimmäisen asunto ensin -mallilla toimineen tuetun asumisen yksikön Sällikodin.
Asunto ensin -mallilla toimivassa asumispalveluyksikössä asuvilla ihmisillä on omat vuokrasopimukset asuntoihinsa. Monilla asukkailla on takanaan pitkäaikainen asunnottomuuskokemus. Asumispalveluyksiköiden tarkoitus on tarjota asukkailleen oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tukea. Yksikön työntekijät tukevat asukkaita asumisvalmiuksien kasvattamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunkin asukkaan lähtökohdista käsin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä asukkaan kanssa.

Vva ry:llä uskotaan, että asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Vva ry:n perimmäisenä ajatuksena on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Esimerkiksi raskaasti päihteitä käyttävät asukkaat tarvitsevat asumiseensa nykyistä enemmän apua ja tukea.

Pitkäaikaisasunnottomien määrä nousi Suomesssa liki sadalla henkilöllä viime vuoden aikana. Vuoden 2020 lopulla heitä oli 1 054. (Asunnottomat 2020, Selvitys 2/2021, ARA)
Ilmiö on huolestuttava, sillä pitkäaikaisasunnottomien määrä laski hyvää vauhtia 10 vuoden ajan.Viime vuoden muutos viittaa siiheen, ettei asumiseen liittyvää tukea ole tarpeeksi saatavilla eikä tuki ole tarpeeksi vahvaa, sitä tarvitseville.

Ota yhteyttä  Vva ry:n toiminnanjohtajaan Sanna Tiivolaa, puh. 050 407 9702. Vuokralle siis haetaan 40-65:n asunnon kerrostaloa tai paria lähekkäin sijaitsevaa pienempää kiinteistöä.