Vailla vakinaista asuntoa ry kiittää tänään julkaistun Antti Rinteen hallitusohjelman asuntopoliittisia linjauksia ja toivoo, että tämän toteutukseen ohjataan riittävästi resursseja.

Vva ry pitää erityisen tärkeänä lupausta yhteistyöstä kaupunkien ja kuntien, valtion, palveluntuottajien sekä järjestöjen kanssa, jotta hallitusohjelman kunnianhimoinen suunnitelma asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2022 mennessä ja poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä toteutuisi.

Valtion ja suurten kaupunkikeskusten maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) pidempiaikaiset sopimukset turvaavat riittävää vuokra-asuntojen rakentamista kasvukeskuksiin. Lupaus korkotukijärjestelmän uudistamisen jatkamisesta rohkaisee valtion tuella toteutettavaan kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Vva ry kiittää myös hallitusneuvottelijoita asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn liittyvien toimenpiteiden linjauksesta. Painopisteeksi valitut nuoret ja maahanmuuttajat ovat näkyneet asunnottomuustilastoissa jo muutaman vuoden ajan nopeimmin kasvavina ryhminä.

– Kaduilla on yhä enemmän alle kolmekymppisiä ja monilla on asunnottomuuden taustalla jo lapsuudenkodista alkaneita vakavia ongelmia kuten vanhempien päihteidenkäyttöä, väkivaltaa ja huostaanottoja. Nämä nuoret tarvitsevat intensiivistä tukea niin asumiseen kuin elämänhallinnan taitojen oppimiseen, Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola muistuttaa.

– Maahanmuuttajat puolestaan kohtaavat syrjintää asuntomarkkinoilla. Vastakkainasettelun sijaan keskitytään nyt ratkaisuihin eli vastuulliseen asuntopolitiikkaan, painottaa Tiivola.

Asumisneuvonnan tekeminen lakisääteiseksi varmistaa, että palvelu on tarjolla kaikille. Hallitusohjelmassa asumisneuvonnalle luvataan osoittaa riittävät resurssit ja kunnat sitoutetaan mukaan sen turvaamiseksi.

– Vva ry:n asumisneuvonnassa kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti parin viime vuoden aikana. Ihmiset joutuvat yhä enemmän ongelmiin liian kalliiden vuokrien kanssa ja ovat jopa menettäneet kotinsa, kun asumiskulut ovat kohtuuttoman korkeat. Kun esimerkiksi toimeentulotukien maksu siirtyi Kelalle vuonna 2017, alkoi myös käytäntö, jonka mukaan toimeentulotuesta asumismenoja korvataan 694 euroon asti. Jos menot ylittyvät, asiakasta kehotetaan muuttamaan halvempaan asuntoon riippumatta siitä, onko sellaisen löytäminen realistista, Vva ry:n asumisneuvoja Ulla Pyyvaara kertoo.

Vva ry toivottaa myös asunnottomuuden tilastoinnin kehittämisen tervetulleeksi. Reaaliaikaisen määrällisen tilastotiedon lisäksi on tärkeä saada tietoa asunnottomuuspoluista ja niiden taustalla vaikuttaneista tekijöistä

– Asunnottomuuden poistaminen on mahdollista, kun poliittista tahtoa ja yhteistyökykyä löytyy, Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola toteaa.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi

 

Tiedottaja
Erja Morottaja
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.

http://vvary.fi/