Kannanotto:

Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) maahanmuutto- ja muussa matalan kynnyksen työssä kohdataan jatkuvasti työhyväksikäytön ja työnantajan mielivallan alla olevia ihmisiä. Järjestö pyrkii tukemaan ja neuvomaan heitä oikeuksien toteutumisessa ja auttamaan asunnon saamisessa.

Helsingin Sanomissa sunnuntaina julkaistussa, toimittaja Paavo Teittisen jutussa Siivoton ala nostettiin esille ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö Suomessa. Ilmiö on ollut näkyvissä myös Vailla vakinaista asuntoa ry:n asunnottomuustyössä. Työhyväksikäyttö ja asunnottomuus linkittyvät usein yhteen. Työnantaja saattaa rajoittaa työntekijän oikeuksia asumisen kautta: työnantaja voi osoittaa työntekijälleen jo lähtökohtaisesti kohtuuttoman kalliilla kustannuksilla esimerkiksi huoneen asunnosta, johon ei saa omia avaimia. On myös tapauksia, jossa työntekijän palkat jätetään maksamatta tai työsuhde irtisanotaan koeajalla, jolloin asumiseenkaan ei ole enää varaa. Tavatonta ei ole sekään, että työnantaja on uhannut työpaikan menettämisellä, jos työntekijä on halunnut vapaa-ajallaan opiskella suomen kieltä ja siten integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Lähtökohtaisesti heikossa asemassa olevat ihmiset joutuvat usein kokonaisvaltaisesti työnantajan mielivallan alle, Vailla vakinaista asuntoa ry:n maahanmuuttotyön asiantuntija Heini Puurunen toteaa.

– Kun ihmisen työtulo yllättäen katkeaa eikä viranomainen katso hänen asuvan vielä vakituisesti Suomessa, ei hänellä ole oikeutta suomalaiseen sosiaaliturvaan, jolloin hän jää lähes kaikkien palveluiden ulkopuolelle. Ja kun tuloja ei ole, majoitusvaihtoehtojakaan ei juuri tarjoudu, Puurunen jatkaa.

Asumisen järjestäminen onkin todellinen ongelma, kun ihminen jää vuokra-asumisoption ulkopuolelle: ilman säännöllisiä tuloja asuntoa on miltei mahdotonta saada. Vailla vakinaista asuntoa ry on moneen otteeseen nostanut esiin vaatimuksen erilaisista kriisimajoitusmahdollisuuksista. Jos ihminen joutuu yllättäen hätään, meillä pitäisi olla sellainen yhteiskunnallinen turvaverkosto, joka auttaa systemaattisemmin väärinkäytösten ja harhaanjohtamisen uhreiksi joutuneita ihmisiä myös silloin, kun he eivät ole täysin kiinnittyneet tänne eli heidän oikeutensa sosiaaliturvaan on epäselvä tai sitä ei ole.

Vailla vakinaista asuntoa ry on myös toistuvasti huomauttanut, että pääkaupunkiseudun hätämajoitustilanne ei ole riittävä eikä yhdenvertainen. Suomessa oleville muille EU-kansalaisille kuin Itä-Euroopan liikkuvalle romaniväestölle ei ole tämänhetkisten käytäntöjen mukaan Kalkkersin ja 16-29 -vuotiaille tarkoitetun nuorten tukipiste Nuolen lisäksi selkeää paikkaa, minne hakeutua. Helsingissä on jonkin verran esimerkiksi Baltian maista tulleita henkilöitä, jotka ovat tulleet tänne töihin, jääneet ilman asuntoa ja ovat pääosin palveluiden ulkopuolella. Hätämajoitustyyppiseen järjestelmään olisi myös kiireellinen tarve saada yöpymispaikkoja ihmisille, jotka eivät ole elämäntilanteensa vuoksi äärimmäisen kuormittuneita ja kärsi esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista. Ei siis riitä, että isosta yhteisyksiköstä on varattu ns. päihteetön ja paperittomien puoli. Nekin koetaan usein turvattomiksi.

Työhyväksikäytön tai kohtuuttomien työolojen uhreiksi joutuneet henkilöt päätyvät Vailla vakinaista asuntoa ry:n palveluiden pariin yleensä järjestön ylläpitämien päiväkeskus Vepan ja yökeskus Kalkkersin kautta. Helsingin Sanomien jutussa olleista esimerkeistä poiketen Vva ry:llä kohdatuista henkilöistä suuri osa on EU-maiden kansalaisia. Palveluissa kohdataan myös oleskeluluvalla jo Suomessa oleskelevia, joiden jatkolupa voi olla riippuvainen hyväksikäyttävän työnantajan tiettyjä sitoumuksia vastaan (esim. ilmainen työ) tarjoamasta työsopimuksesta.

Lisätietoja:

Heini Puurunen
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija
heini.puurunen@vvary.fi
puh. 044 260 3818

 

Erja Morottaja
Tiedottaja
erja.morottaja@vvary.fi
puh. 044 773 4700

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/