Vailla vakinaista asuntoa ry on avannut uuden, 50-paikkaisen tilapäismajoitusyksikön pitkäaikaisasunnottomille Helsingin Pasilaan. Helsingin kaupunki ostaa palvelun Vva ry:ltä, joka järjestää asunnottomuutta kokevalle sekä majoituksen että siihen liittyvän ympärivuorokautisen tuen.  Tupaan ohjaudutaan Hietaniemenkadun palvelukeskuksen kautta. Vva ry:n moniammatillinen henkilökunta pyrkii ohjaamaan tilapäisyksikköön tulijat kohti omaa pysyvää asumista.

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) julkaisi helmikuun lopulla tuoreimmat asunnottomuustilastot. Asunnottomuus laski Suomessa ensimmäisen kerran alle 4000 henkilöön, mutta pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi jo toista vuotta peräkkäin. Vuoden 2021 lopulla heitä oli jo 1 318, joka on 264 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Helsingissä pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettujen tuetun asumisen asumisyksiköiden paikkamäärä on laskenut vuodesta 2013. Samanaikaisesti kaupunki on kasvanut ja tuen tarpeessa olevien määrä noussut. Esimerkiksi kaupunki lopetti Vva ry:n hallinnoiman 65-pakkaisen asunto ensin mallilla -toimineen Junailijankujan asumispalveluyksikön viime vuoden lopulla ja sen asukkaat sijoitettiin jo olemassa oleviin yksiköihin.

– Helsingissä tuettuun asumiseen jonotetaan tällä hetkellä yli vuosi. Pitkäaikaisasunnottomalle se merkitsee asunnon odottamista kadulla, hätämajoituksissa tai tuttavien nurkissa. Katuasunnottomuuden jatkuessa terveys- sekä muut ongelmat pahenevat ja muuttuvat pysyväksi tilaksi, jolloin paluu tavalliseen arkeen käy yhä haasteellisemmaksi, Vailla vakinaista asuntoa ry:n asumispalvelupäällikkö ja matalan kynnyksen toiminnan vastaava Jussi Lehtonen kertoo.

– Vva ry:n oli vastattava kiireesti pitkäaikaisasunnottomien tarpeeseen ja osallistuimme Helsingin kaupungin kilpailutukseen uuden tilapäismajoituksen tarjoajaksi. Tarkoituksenamme on tilapäisen suojan tarjoamisen lisäksi tukea Tuvan majoittujia pysyvän vuokra-asunnon etsimisessä, asuntohakemusten täyttämisessä, Kelan ja muiden heille kuuluvien etuuksien hakemisessa, asumisen esteiden poistamisessa ja huoneenvuokralain mukaiseen asumiseen ohjaamisessa. Majoittumiseen liittyy myös ihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen muun muassa työtoiminnan sekä ryhmä- ja virkistystoiminnan kautta, Lehtonen sanoo.

Tupa-yksikössä majoittujat saavan oman huoneen ja yksityisyyden. Jokaisessa huoneessa majoittuu yksi henkilö tai pariskunta. Huoneissa ovat omat wc:t, jääkaappipakastimet sekä peruskalustus petivaatteineen. Käytössä on myös yhteisiä tiloja.

– Tupa-yksikössä majoittujien tuesta ja palvelusta vastaavat sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaiset sekä vertaistaustainen työvalmentaja. Oma huone on majoittujan käytössä vuorokauden ympäri niin pitkään, kunnes hänen asumistilanteensa ratkeaa, Tupa-yksikön esihenkilö Päivi Tuomi kertoo.

Vva ry muistuttaa, että tilapäismajoitusmallit eivät ole ratkaisu asunnottomuuden poistamiselle. Suomessa on vähennetty asunnottomuutta Euroopan ennätysvauhtia asunto ensin -periaatteen ansiota, jonka mukaan asunnottomuutta kokevalle mahdollistetaan tarpeiden mukaan erilaisin tukitoimin asuminen omassa asunnossa. Kun katto on pään päällä ja vuokrasopimus allekirjoitettu, aletaan ratkaista ihmisen sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia jokaisen henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen.

Vva ry vaatii, että kaupunkien ja kuntien on pystyttävä tarjoamaan enemmän erilaisiin tarpeisiin vastaavia tuetun asumisen paikkoja ja asumispalveluyksiköille sopivia tiloja.
Asunnottomuutta kokevia ihmisiä täytyy kohdata kokonaisvaltaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluja on kohdennettava kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville asunnottomille kuten nuorille, päihde- ja mielenterveyssairaille, vankilasta vapautuneille ja maahan muuttaneille. Esimerkiksi moniammatilliset jalkautuvat tiimit, etsivää työtä tekevät yksiköt, matalan kynnyksen monipuolinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuuden aktiivinen ja oikeanlainen hyödyntäminen edistävät asunnottomuuden poistamiseen tähtäävää tavoitetta. Tarvittaisiin myös enemmän hajasijoitettuja asuntoja, jotta kevyempää tukea tarvitsevat pääsisivät paremmin kiinni asumiseensa.

Vva ry painottaa, että asunnottomuus on poistettavissa, mutta se vaatii hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja palveluntarjoajien yhteistyötä sekä poliittista tahtoa.

Tilapäisasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21§ mukaista tilapäistä asumista, jota järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäiseen asumiseen muuttavat ensisijaisesti päihde- ja/tai mielenterveysongelmaiset asunnottomat.

Lisätietoja:
Jussi Lehtonen
Asumispalvelupäällikkö ja matalan kynnyksen toiminnan vastaava
Puh. 050 373 0920
jussi.lehtonen(at)vvary.fi

Päivi Tuomi
Tupa- ja Sällikoti -yksiköiden esihenkilö, Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 468 8433
paivi.tuomi(at)vary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama, voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää työtä.
http://vvary.fi/

Vailla vakinaista asuntoa ry:n tilapäismajoitusyksikkö Tupa. Kuvassa oikeassa alalaidassa Tupa-yksikön esihenkilö Päivi Tuomi.