Taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan lisätä yhteisöllisyyttä asunto ensin-periaatetta noudattavissa asumisyksiköissä, mutta menetelmät pitää sitoa paremmin arjen haasteisiin, toteaa Sanna Tiivola Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyössään.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) ylläpitämässä Junailijankujan asumisyksikössä Helsingissä toteutettiin Sanna Tiivolan johdolla taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävä hyvinvointihanke vuosina 2015 – 2016. Opintonäytetyössään Sanna Tiivola tutkii taidelähtöisten menetelmien käyttöä asumisyhteisön toimintakulttuurin muuttamisessa hankkeen tulosten pohjalta.

Hankkeen tavoitteena oli muuttaa asumisyksikön toimintakulttuuria  yhteisöllisemmäksi ja osallisuutta hyödyntäväksi pysyvästi. Vaikka valtaosa hankkeeseen osallistuneista koki, että vuorovaikutus asukkaiden ja henkilökunnan välillä parantui ja yhteisöllisyys lisääntyi, hankkeen tapahtumat koettiin irrallisiksi asumisyksikön muusta arjesta.  Lisäksi taidelähtöisten menetelmien käyttäminen koettiin muun muassa turvallisuusriskinä.

– Päihde- ja mielenterveysalan asumisyksikössä työskentelevät työntekijät saattavat lähestyä työtään liikaa riskien ja uhkien näkökulmasta, joten vastaavissa asumisyksiköissä on jatkossa hyvä kehittää menetelmiä, jotka auttavat työntekijöitä luopumaan liiasta kontrollista, toteaa Sanna Tiivola.

Hanke sai rahoituksen Taiteen edistämiskeskukselta Taikelta ja sen toteuttamiseen osallistuivat asumisyksikön asukkaat, henkilökunta sekä eri alan taiteilijoita. Kaikki hankkeen tapahtumat toteutettiin asumisyksikössä matalan kynnyksen periaatteella ja niihin sai osallistua myös päihtyneenä. Puolentoista vuoden aikana järjestettiin yhteensä 23 eri tapahtumaa, joihin osallistui yksikön asukkaita ja henkilökuntaa lähes 300 kertaa.

– Opinnäytetyössäni tarkastelin kehitystä välittömästi hankkeen päätyttyä. Sen jälkeen Junailijankujalla on tapahtunut paljon. Luottamus asukkaiden ja työntekijöiden välillä on vahvistunut. Työyhteisössä on tehty kovasti työtä tämän eteen ja ehkäpä hanke kylvi sellaisia siemeniä, joiden satoa korjataan vasta nyt, pohtii Tiivola.

Kehittämistyö Junailijankujalla jatkuu. Tällä hetkellä Junailijankujan asumisyksikkö on mukana TOIMEKAS-hankkeessa, jossa tuetaan entisten asunnottomien työllistymistä, ja sen kautta luodaan mielekkään arjen toiminnan malli pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluihin. TOIMEKAS on seitsemän toimijan yhteishanke, jonka koordinoinnista vastaa Y-Säätiö. Vva ry:n kehittämisjakso Junailijankujalla alkoi vuoden 2018 alussa.