Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä ja eri puolilla Suomea. Vuoden 2023 teemana on: ”Kenelle kaupunki kuuluu?”.
Asunnottomien yön kansalaisliike haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua, k
enen ehdoilla julkista tilaa suunnitellaan, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa, kenen tarpeisiin kaupunkitila vastaa, ja onko meidän julkinen tilamme kaikille yhdenvertainen ja kaikkien saavutettavissa?

Suomessa vaalitaan ajatusta, että yhteiskunta on kaikille avoin, ja että kaupungit ja taajamat kuuluvat kaikille. Havainnekuvien takana, kaupunkien arjessa julkisen tilan käyttöä kuitenkin rajataan ja estetään väestöryhmiltä, jotka koetaan haitallisiksi tai häiritsevällä tavalla käyttäytyviksi. Asunnottomuutta kokevat ihmiset nähdään usein turvattomuuden aiheuttajina muille ja unohdetaan, että asunnottomuus on turvattomuuden aiheuttaja asunnottomuutta kokevalle itselleen. Tarvitaan kaupunkisuunnittelua, joka perustuu yhdenvertaisuuteen, ei pelkoon ja erotteluun.

– Haluamme herättää valtakunnallista keskustelua kaupunkisuunnittelusta ja oikeudesta julkiseen tilaan osallisuuden näkökulmasta. Ketä kaupunkisuunnittelussa kuullaan ja huomioidaan, ja millaisia palveluja kenellekin luodaan, Asunnottomien yön kansalaisliikkeen ja Helsingin päätapahtuman koordinoija Vlada Petrovskaja avaa tämänvuotisen teeman taustoja.

– Vaarana on, että julkisen tilan käyttöä kontrolloidaan ja sitä pääsevät käyttämään he, joilla on varaa maksaa palveluista. Asemarakennuksessa olleiden penkkien tilalle tulee kahviloita, joihin asunnottomuutta kokevalla ihmisellä ei ole taloudellisista syistä eikä stigmankaan vuoksi mahdollista päästä istahtamaan. Hänet häädetään sieltä ensimmäisenä pois, Petrovskaja jatkaa.

Julkisen tilan kaupallistamisen lisäksi asunnottomuutta kokevilta viedään mahdollisuuksia olla kaupunkilaisina kaupungissa esimerkiksi vihamielisen arkkitehtuurin keinoin. Muurien päälle asennetaan metallisia piikkejä ja puistonpenkkejä poistetaan tai niille laitetaan erilaisia tankoja estämään nukkumista.

Asunnottomuutta kokeville ihmisille suunnattuja palveluja kuten päiväkeskuksia tai asumisyksiköitä ei myöskään haluta kaupunkiympäristöön. Moni yleishyödyllinen toimija joutuu lähtemään pois kaupunkien vilkkailta alueilta tilojen korkeiden vuokrien, mutta myös niin sanotun nimby-ilmiön vuoksi. Vedotaan järjestyshäiriöihin, vaikka asunnottomien palveluiden häätäminen vain pahentaa asioita entisestään.

– Nimby-keskusteluissa on hyvä kysyä, missä asunnottomuutta kokevien ihmisten pitäisi sitten olla? Eivät he lakkaa olemasta sillä, että jotkut eivät halua nähdä asunnottomuutta ja siihen liittyviä lieveilmiöitä, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

– Kaupunkien järjestyshäiriöt helpottuvat usein sillä, että apua ja tukea järjestetään sinne, missä asunnottomuutta kokevat ihmiset muutenkin liikkuvat ja oleilevat. Asunnottomien palveluiden vieminen jonnekin joutomaille ei kerro hyvää yhteiskunnasta, Tiivola muistuttaa.

(Nimby-sana tulee englanninkielestä ”not in my back yard” ja tarkoittaa omaan asuinympäristöön suunniteltujen, mutta omasta mielestä epämiellyttävien tai ei-toivottujen asioiden vastustamista.)

Jos olet kiinnostunut sponsoroimaan Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumaa tai tekemään muuta yhteistyötä, esimerkiksi lavatekniikkaan ja -tuotantoon liittyen, ota yhteys tapahtuman tuottajaan
Jenny Fermiin,
puh. 045 346 7256, sähköposti: asunnottomienyo@vvary.fi

Jos haluat järjestää Asunnottomien yötä omalla paikkakunnallasi ensimmäistä kertaa, ota yhteys Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattoriin Vlada Petrovskajaan, puh. 050 407 9703, sähköposti: vlada.petrovskaja@vvary.fi

#asunnottomienyö
#kenellekaupunkikuuluu

Lisätietoja tapahtumasta:
Järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattori
Vlada Petrovskaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja@vvary.fi

Viestintäpäällikkö
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisliike, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.
www.asunnottomienyo.fi

 

Asunnottomien yön valokulkue Helsingin keskustassa 17.10.2022.
Kuva: Camilla Hanhirova