VVA RY:LLÄ ON TOTEUTETTU KÄYTÄNNÖSSÄ TYÖPARIMALLIA JO 35 VUOTTA

Työparimallista ja kokemusasiantuntijuudesta on puhuttu nyt muutaman vuoden ajan ikään kuin ne olisivat vasta keksittyjä [...]