SIVUÄÄNIÄ: Yrittäjät ja matalapalkkaiset työssäkävijät uutena asunnottomuusryhmänä

Riski jäädä asunnottomaksi on ollut suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä, mutta nyt [...]