Monimuotoisuustietoisuus osaksi kaikkien ammatillisten perusopintojen ammattitaitovaatimuksia 

Asunnottomuutta kokevien sekä päihde- ja mielenterveyspalveluita käyttävien ihmisten kohtaama rakenteellinen syrjintä ja syyllistävä puhuttelu ovat [...]