Kelan linjaus lisää asunnottomuutta – käytäntöä on kohtuullistettava

Kela korvaa asumismenoja toimeentulotuesta 694 euroon asti. Jos menot ovat tätä isommat, asiakasta kehotetaan muuttamaan [...]