Valtioneuvoston selonteko: ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSIKSI 2021‒2028

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2020 kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa. Ohjelman tavoitteena on [...]