Nykyinen keräyslupa:

Keräysluvan nro: RA/2021/964. Keräyslupa on voimassa toistaiseksi Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama kansalaisjärjestö, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Rahankeräyksillä kerätyt varat käytetään asunnottomuutta kokevien parissa tehtävään matalan kynnyksen suoraan auttamis- ja kohtaamistyöhön, jonka tarkoituksena on varmistaa, että erityisen heikossa asemassa olevat ihmiset pääsevät tarvitsemiensa palveluiden ja asumisen piiriin ja saavat vaikuttaa saamiensa palveluiden laatuun.
Varoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 

Aiemmat rahankeräysluvat:

RA/2017/814. Lupa on voimassa 1.4.2019-31.3.2021 aikana koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Vailla vakinaista asuntoa ry:n keräyksen vetoamistavat ovat kirjeet, ulkomainonta, internet ja sosiaalinen media, maksulliset palvelunumerot (tekstiviestikeräys) sekä painotuotteet.
Kerätyt varat käytetään matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, joita ovat liikkuvan tuen ja palveluohjauksen kulut, Vartiosaaren ja Soldiksen toiminta (matalan kynnyksen päihteettömät virkistyspaikat), Yökeskus Kalkkers, Vepa sekä asumisyksiköiden asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen.
Ylimääräiset toiminnan kulut aiheutuvat esimerkiksi matkakorteista, muista matkustuskustannuksista, vaatteista, kodintarvikkeista ja puhelinliittymistä riippuen kunkin kävijän henkilökohtaisesta tarpeesta.
Ylimääräisillä kuluilla taataan kävijöiden osallistumismahdollisuuksia sekä helpotetaan heidän arkeen kuuluvia käytännön asioita. Kerätyt varat käytetään vuoteen 2023 mennessä.

RA/2017/814. Lupa on voimassa ajalla 28.8.2017-30.3.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Kerätyt varat käytetään matalan kynnyksen toiminnan ylimääräisin käyttökuluihin, joita ovat liikkuvan tuen ja palveluohjauksen kulut sekä etsivän työn auton huolto-, korjaus- ja käyttökulut. Ylimääräisiä toimintakuluja aiheutuu myös matalan kynnyksen toimipisteistä (päihteettömät toiminta- ja virkistyspaikat Vartiosaari ja Soldis) ja Yökeskus Kalkkersin aukioloista . Lisäksi varoja voidaan käyttää asumisyksiköiden (Sällikoti ja Junailijankuja) asukkaiden osallistumismahdollisuuksien tukemiseen.
Ylimääräiset toiminnan kulut aiheutuvat esimerkiksi matkakorteista, muista matkustuskustannuksista, vaatteista, kodintarvikkeista ja puhelinliittymistä riippuen kunkin kävijän henkilökohtaisesta tarpeesta.
Ylimääräisillä kuluilla taataan kävijöiden osallistumismahdollisuuksia sekä helpotetaan heidän arkeen kuuluvia käytännön asioita

POL-2014-17525, Lupa voimassa 3.6.2015 – 31.3.2017 aikana koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottaen. Varat käytetään järjestön matalan kynnyksen toiminnan ylimääräisiin kuluihin, joihin ei muuta rahoitusta ole vuoteen 2020 loppuun mennessä. Keräyksen vetoamistapoina olivat: internet-ilmoitukset, tekstiviestilahjoituksen järjestäminen, autojen kyljissä tarrat sekä muut painotuotteet.

2020/2012/4582, lupa voimassa 1.4.2013-31.3.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytettiin vapaaehtoistyön kehittämiseen, Yökeskus Kalkkersin säännöllisen aukiolon mahdollistamiseen sekä matalan kynnyksen toiminnan toimintaedellytysten parantamiseen.

2020/2011/73, lupa voimassa 9.8.2011-8.8.2012 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytettiin tapahtumien järjestämiseen, joiden tarkoitus on ollut tuoda esiin asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä ja ongelmia, sekä asunnottomien yökahvilan, vertaistoimintakeskuksen ja Vartiosaaren virkistyspaikan ylläpitämiseen. Keräyksen nettotuotto 20.792,06 €.