Asunnottomuustoimijoiden vaikuttamisverkosto on laatinut julkaisun päättäjille, kuinka asunnottomuus on poistettavissa. Tarvitaan päätöksiä ja tekoja, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja kitkevät yhteiskunnan rakenteissa olevaa epäoikeudenmukaisuutta. Julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä

Asunnottomuus on poistettavissa, jos päättäjiltä löytyy poliittista tahtoa. Asunnottomuuden poistamisesta on yhteistä hyötyä koko yhteiskunnalle – puhumattakaan inhimillisestä merkityksestä asunnottomuutta kokeville ja asunnottomuuden uhan alla eläville ihmisille.

Asunnottomuutta poistamalla luodaan säästöjä kuntien ja hyvinvointoalueiden talouteen. Asunnottomuus kuormittaa erikoispalveluita ja asunnottomuuden poistamisen suurimmat säästöt syntyvät asumis-, päihde- ja sairaalapalveluiden käytön kustannuksista.
Asunto ensin -mallilla toteutetulla asunnottomuustyöllä saadaan myönteisiä vaikutuksia asunnottomuuden hoitoon ja kustannuksiin. Asunnottomuustyön kustannussäästö on noin 10 000–15 000 €/asunnoton/vuosi. Panostukset asunnottomuustyöhön näkyvät myös ympäristön viihtyisyydessä ja yleisen turvallisuuden parantumisena. Vaikka asunnottomat ihmiset koetaan usein turvallisuusriskiksi muulle yhteiskunnalle, asunnottomuus on suurin turvallisuusriski asunnottomalle ihmiselle itselleen.

Hyvinvointialueet työskentelevät yhteistyössä valtion, kuntien, palveluntuottajien, säätiöiden ja järjestöjen kanssa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Oppaan toimittivat:

Pauliina Liukkonen, Koti kaikille, Sininauhasäätiö

Tiina Aitta, Koti kaikille, Sininauhasäätiö

Erja Morottaja, Vailla vakinaista asuntoa ry

Mia Juselius, Kriminaalihuollion tukisäätiö

Anna Taavitsainen, Kriminaalihuollion tukisäätiö

Juha Kahila, Verkostokehittäjät, Y-säätiö

Jari Karppinen, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr.

Anna-Leena Myllylä, Sininauhasäätiö

Sari Rantaniemi, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.

Veera Vilkama, Moniheli ry, Katto-toiminta

Kalle Häkkinen, NAL – Nuorisoasuntoliitto ry