Loading...
Omat avaimet 2 –hanke2018-03-24T07:13:21+02:00

OMAT AVAIMET 2 –HANKE

Kehittämisprojekti Omat avaimet laajenee uusiin kuntiin

Vailla vakinaista asuntoa ry:n hallinnoiman Omat avaimet 2: Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projektin (2016-2018) tavoitteena on seuraavan kolmen vuoden aikana vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa.
Projektiin palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnattujen palveluiden kehittämisestä. He toimivat siltana palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten välillä.

Projektin avulla tuetaan asunnottomuustoimijoita hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista tarkoituksenmukaisesti. Projektityöntekijät vievät kuntiin konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön soveltuvia malleja: miten asunnottomuuskokemuksen omaavia asiantuntijoita otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa voidaan käyttää, ja mitä kokemusasiantuntijatyö voi olla kunkin kunnan ja palvelun kohdalla. Samalla myös kokemusasiantuntijoille tarjotaan mentorointia moninaisissa rooleissa toimimiseen. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla kunkin kunnan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, työpajoja ja konsultointia asunnottomuuskentällä toimiville yhteisöille ja organisaatioille.

Lue lisää:
Omat avaimet -hanke: Kokemusasiantuntijat palveluja kehittämässä 2012-2015