Vailla vakinaista asuntoa ry:n joulukeräyksessä muistutettiin nähdyksi tulemisen ja kohtaamisen tärkeydestä. Järjestömme matalan kynnyksen palveluissa nähdään, kohdataan ja autetaan vuorokauden aikana keskimäärin 170 ihmistä.

Asunnottomuus on yhteiskunnassa valtava rakenteellinen ongelma. Jotta asunnottomuus ilmiönä saataisiin loppumaan, sitä kokevat ihmiset pitäisi ensiksi nähdä. Asunnottomuus ei ole kenenkään identiteetti eikä asunnottomuutta kokevilla ihmisillä ole yhtä samanlaista tarinaa.

Vertais- ja vapaaehtoiskeskuksessamme Vepassa on korostunut, kuinka perustarpeiden eli suojan, turvan, ruoan, juoman, vaatteiden ja hygienian lisäksi asunnottomuutta kokevilla kävijöillämme on entistä suurempi tarve ihan vain jutella työntekijöidemme kanssa. Yksi yhteinen nimittäjä näissä kohtaamisissa on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi.
Vva ry:n ensimmäinen kummi, näyttelijä-kirjailija Jenni Kokander totesi osuvasti, että jos asunnottoman ihmisen elämäntilanteeseen suhtaudutaan vain ongelmana, joka halutaan yhteiskunnassa piilottaa, hänelle ei anneta mahdollisuuksia oman elämänsä haltuun ottamiselle.

Vva ry:n joulukampanjassa nähtiin kolmetoista tarinaa asunnottomuudesta. Videot ovat nähtävissä järjestön Instagram-, Facebook- ja Twitter -tileillä sekä nettisivulla.
Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni pysähtyisi hetkeksi miettimään, kuinka itse voisi huomioida heitä, joille Vva ry:n matalan kynnyksen paikat tarjoavat apua ja tukea.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n joulukampanjan ”NÄE. KOHTAA. AUTA.” toteutuksesta vastasi upea työryhmä. Kiitos teille!
Ohjaus ja leikkaus: Matti Elo
Kuvaus ja valaisu: Aki Virtanen
Äänittäjä: Karri Neenberg
Värikorjaus: Mika Onnela
Grafiikat: Kim Suponin
Suunnittelu ja tuotanto: Erja Morottaja ja Matti Elo
Iso kiitos myös: Kinos Rental ja Post Control sekä videolle tarinansa jakaneet.

Näe. Kohtaa. Auta. -joulukampanjan ja Kalkkersin keräyksen tuotto oli yhteensä 86 305,73 euroa. Kiitos, että olette välittäneet 💖.

Erja Morottaja
Kirjoittaja on Vailla vakinaista asuntoa ry:n viestinnän ja varainhankinnan päällikkö. Teksti on julkaistu Vva ry:n tuoreimmassa Asukki-lehdessä.

Vva ry:n Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepassa vertaisohjaaja Siljan työ pitää sisällään niin asunnottomuutta kokevien kävijöiden neuvonta- ja ohjaustyötä kuin perustarpeiden kuten ruoan, vaatteiden ja hygieniatuotteiden jakamista sekä ihmisten kohtaamista: juttelemista, kuuntelemista, näkemistä ja läsnäolemista.