Vailla vakinaista asuntoa ry:n kannanotto:

Vailla vakinaista asuntoa ry vetoaa päättäjiin, että koronavirustilanteessa asunnottomuutta kokeville järjestettäisiin mahdollisimman pian peseytymistiloja, jotta ihmiset pääsisivät pitämään huolta hygieniasta. THL:n ohjeistuksenkin mukaan paras tapa suojautua koronavirukselta on huolellinen käsien pesu vedellä ja saippualla. Hyvä hygienia on pandemioiden nujertamisessa ensisijaisen tärkeää.
Myös hätämajoituspaikkoja tarvitaan akuutisti lisää niin helsinkiläisille kuin ulkopaikkakuntalaisille.

Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että koronatilanteessa Hietaniemenkadun palvelukeskus ja muut hätämajoitukset toimivat normaalisti ja huolehtivat asunnottomuutta kokevista koronatilanteessa.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n havainnot kuitenkin kertovat, että jo tällä hetkellä kaikki helsinkiläisetkään asunnottomat eivät mahdu Hietaniemenkadun palvelukeskukseen eikä ulkopaikkakuntalaisille tarkoitettuja hätämajoituspaikkoja ei ole riittävästi. Matalalla kynnyksellä toimivia hätämajoituspaikkoja tarvitaan nopeasti lisää – paikkoja, jonne jokainen pääsee kunnostaan, taustastaan tai kotipaikkakunnastaan riippumatta. Tämä tarkoittaa myös omia erillisiä tiloja esimerkiki naisille ja päihteettömille yöpyjille.

ARA:n tuoreimman asunnottomuustilaston mukaan ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa asuu 740 ihmistä, suurin osa heistä on pääkaupunkiseudulla.

Akuuteimpana huolena on, missä asunnottomat ihmiset voivat peseytyä. Koronatilanteessa hygieniasta huolehtiminen olisi ensisijaisen tärkeää niin ihmisen itsensä suojaamisessa tartunnalta kuin pandemian leviämisen ehkäisyssä.

Jos liikkumiskielto tulee voimaan, minne asunnottomat pääsevät? Missä he voivat ruokailla ja levätä, kun moni järjestöjen pitämä päiväkeskus on jo suljettu? Käteen jaettavat eväspussit ovat ensiapu, eivät ratkaisu. Kuinka turvataan ihmisten perusoikeudet ravintoon ja suojaan?

Onko oikein, että asunnottomuutta kokevat joutuvat vaeltamaan ympäriinsä julkisissa paikoissa, kun kansalaisia kehotetaan olemaan mahdollisimman vähän kontakteissa muiden ihmisten kanssa?

Asunnottomuutta kokevissa on päihteitä käyttäviä henkilöitä, jotka ovat epidemioiden sattuessa erityisen haavoittuvassa asemassa. Heikko hygienia ja puutteelliset asumisolosuhteet lisäävät sairastumisriskiä. Asunnottomuutta kokevilla ja päihteitä käyttävillä on usein myös kroonisia sairauksia, esimerkiksi hengityselinsairauksia sekä maksa-, munuais- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja ovat näin ollen koronatilanteessa riskiryhmässä. Ja kun asunnottomuutta kokeva joutuu ongelmiin, pelastus- ja hoitohenkilökunta luonnollisesti myös altistuu tartunnoille. Asunnoton ei voi eristäytyä karanteeniinkaan, kun ei ole kotia, minne eristäytyä.

Vva ry:n pitämä päiväkeskus Vepa on ensi maanantaista lähtien kiinni muuton ja remontin vuoksi. Toiminta jatkuu uusissa tiloissa pääsiäisen jälkeen tiistaina 14.4. klo 8:00 ellei toisin ilmoiteta. Vepan uusi osoite on Hämeentie 64.

Järjestö pyrkii pitämään muuttojärjestelyistä huolimatta yökeskus Kalkkersia toiminnassa mahdollisimman pitkään, jotta asunnottomilla olisi jokin paikka, mistä saa suojaa, ruokaa ja elintärkeää tietoa koronatilanteesta. Kalkkers on kiinni muuton vuoksi 30.3.-2.4. ja avoinna taas perjantaina 3.4. klo 22:00 alkaen ellei koronatilanteessa tapahdu ratkaisevaa muutosta. Kalkkersin uusi osoite on Hämeentie 64.

HELSINGIN KAUPUNGIN ANTAMA OHJEISTUS KORONAVIRUSTILANTEESSA:

Jos asunnottomalla kävijällä on tilanne, jossa ei tiedetä miten toimia, otetaan yhteys Hietaniemenkadun palvelukeskukseen puh. 09 3104 6628. Palvelu on avoinna maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden.

Asumisen tuen valmiuspuhelimeen korona-asioissa arkisin klo 8.15 – 16, p. 09- 310 43742, jos asumispalveluissa tapahtuu koronavirukselle altistuminen tai tartunnan saaminen.

Koronavirusepäilytilanteissa Helsingin koronavirusneuvonta palvelee helsinkiläisiä arkisin kello 7–20, p. 09 310 10024, iltaisin kello 20 jälkeen ja viikonloppuisin auttaa Päivystysapu, p. 116 117.

– Sosiaalipäivystys p. 0206 96006 (24/7)
– Kriisipäivystys p. 09 310 44222 (24/7)
– Helsingin kaupungin terveysneuvonta puh. 09 310 10023

Yleistä tietoa koronaviruksesta: valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535 arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Kelan palvelupiste Kalasatamassa on suljettuna 13.3.-30.4.2020.
Henkilökunta Kelassa on kuitenkin töissä, ja etuuskäsittely jatkuu normaalisti.

 

THL:n ohjeistuksen mukaan:
✅Paras tapa suojautua virukselta on huolellinen käsien pesu vedellä ja saippualla.
✅Yskimällä hihaan tai nenäliinaan pidät huolta siitä, ettei infektio leviä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi

Tiedottaja
Erja Morottaja
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.

http://vvary.fi/