Vaikka Suomessa on tehty menestyksekkäästi työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, tarvitaan uudessa hallituksessa selkeä asunnottomuusohjelma, joka tähtää asunnottomuuden poistamiseen.

Asunnottomuusohjelman toteuttamiselle tarvitaan riittävät rahalliset resurssit ja koordinoimiselle nimetty Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva vastuuhenkilö, joka varmistaa, että ohjelmaa toteutetaan tavoitteiden mukaisesti, ja että kaikki tarvittavat tahot kuten hyvinvointialueet, kunnat ja kolmas sektori ovat mukana asunnottomuudenpoistotalkoissa.

Asunnottomuusohjelmassa on otettava huomioon eri väestöryhmien erityistarpeet. Nuoret, maahan muuttaneet sekä päihde- ja mielenterveysongelmilla oireilevat ovat yliedustettuja asunnottomien joukossa, mutta yhä enenevissä määrin myös matalapalkka-aloilla työskentelevät ja pätkätöitä tekevät ovat joutuneet asunnottomiksi tai asunnottomuusuhan alle liian korkeiden asumiskustannusten vuoksi. On tärkeää kehittää joustavampia ja yksilöllisempiä palvelumuotoja, jotta ihmiset voivat saada juuri heidän tarpeitaan vastaavaa tukea oli kyse sitten rahasta tai elämänhallintaan liittyvistä haasteista.

Asunnottomuutta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tulee panostaa. Esimerkiksi velkaneuvonnan ja työllistymispalveluiden tarjoaminen sekä läpinäkyvästi ja kustannusvaikutteisesti vähävaraisimmille suuntautuvan asumistukijärjestelmän kaltainen taloudellinen tuki auttavat ehkäisemään asunnottomuutta. Myös asumisneuvonta ja mahdollisuus asunto ensin -mallilla toteutettuun tuettuun asumiseen on taattava kaikille, ketkä niitä tarvitsevat.

Asunnottomuusohjelmassa on varmistettava asuntotuotannon jatkuvuus ja vauhdittaminen.  Esimerkiksi maankäyttöön liittyviä MAL-sopimuksia pitää jatkaa, jotta tähän päästään. Myös ARA-rahoitteisen asuntokannan vuokratasoon tulee kiinnittää huomiota. Arava-vuokrien kasvuprosentti on ollut viime vuosina säännöllisesti korkeampi kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen.

Investoinnit asunnottomuuden vähentämiseksi tuottavat viimekädessä taloudellisia säästöjä, kun köyhyyden aiheuttamat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat vähenevät. Helsingin asumisneuvonnan arvion mukaan asunnottomuuden ehkäisemisestä syntyvät säästöt ovat 17 000 – 52 000 euroa vuodessa käytetyistä palveluista riippuen.

Valtion on uskallettava investoida kansalaisiinsa. Asunnottomuuden ja eriarvoistumisen torjuminen edesauttaa meidän kaikkien hyvinvointia.

Vva ry kohtasi hallitusneuvotteluja johtavan Petteri Orpon Säätytalon edustalla.