Suomessa on yli 7000 ihmistä vailla vakinaista asuntoa. Jouluksi kotiin -kampanjassaan Vailla vakinaista asuntoa ry haluaa muistuttaa, ettei asunnottomuus lakkaa joulunakaan. Päinvastoin jouluun saattaa liittyä vaikeuksia majapaikan ja oleilutilojen järjestämisessä tai yksinäisyyden kokemusta, silloin jos välit läheisiin ovat asunnottomuuden aikana katkenneet.

Kampanjalla Vva ry nostattaa tietoisuutta asunnottomuudesta ilmiönä ja kerää varoja matalan kynnyksen auttamistyöhön. Yhdistyksen matalan kynnyksen palvelut tukevat asunnon löytämisessä ja palveluiden piiriin pääsyssä.

– Teemme liikkuvaa ja etsivää työtä sekä päivä- että yöaikaan tavoittaaksemme ulkona nukkuvia asunnottomia ja tukeaksemme heitä palveluiden piiriin pääsyssä. Yökeskus Kalkkers tarjoaa yöllisen levähdyspaikan ja kriisipisteen kaikille vailla suojaa oleville kuntalaisuuteen, kansalaisuuteen tai muihin ominaisuuksiin katsomatta, kertoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Yli 80 prosenttia asunnottomista nukkuu tuttavien tai sukulaisten luona. He ovat näkymätön ryhmä, josta myös tiedetään vähän.

– Se, että henkilö luetaan tähän ryhmään, kertoo aika vähän. Esimerkiksi meidän yökeskuksessamme käy henkilöitä, joilla useimpina tai joinakin öinä on majapaikka kaverilla, mutta osana illoista he ovat täysin tyhjän päällä, kuvailee Tiivola.

Suurin osa Vva ry:n asumisneuvojan kävijöistä kuuluu tuttavien luona majaileviin. Asumisneuvonnassa kävijöitä autetaan löytämään sopiva asunto, tavallisesti joko vuokra-asunto tai tuettu asunto asumisyksikössä.

– Olemme iloisia siitä, että kuntiin on palkattu asumisneuvojia. Heidän työnsä on kuitenkin ennen kaikkea häätöjen ennaltaehkäisyä. Sen sijaan sellaista palvelua, jossa asunnottomana jo olevaa ihmistä autetaan asunnon järjestämisessä ei juuri tarjota. Yhdistyksemme asumisneuvonnan ajat oli jo marraskuussa varattu vuoden loppuun asti. Tämä kertoo palvelun kysynnästä, kommentoi Vva ry:n asumisneuvoja Ulla Pyyvaara.

—-

Vva ry:n toimintaa voi tukea lähettämällä tekstiviestin ASUNTO numeroon 16499 (viestin hinta on 10 €) tai lahjoittamalla verkossa https://vvary.fi/lahjoita/.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi
 
Järjestösihteeri 
Emmi Koivisto
Puh. 050 407 9703
emmi.koivisto(at)vvary.fi
 
Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.