Kokemusasiantuntijanäkökulmaa työparimalliin.
27.10. klo 9:00 alkaen luvassa asiaa mm. vertaisena toimimisesta ja kokemuksia kokemusasiantuntijakoulutuksista.
Ilmoittaudu Carolelle: carole.brady@vvary.fi, puh. 050 443 1063.