Vailla vakinaista asuntoa ry:llä on huomattu ruuan hinnan ja elinkustannusten nousu – eikä pelkästään matalan kynnyksen periaatteella toimivan Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepan asunnottomuutta kokevien ja kokeneiden kävijöiden määrässä vaan myös lahjoitusruoan huomattavassa vähenemisessä.
Nyt hintojen noustua on selvää, että myös työssäkäyvien talous ei kestä kohonneita sähkön, asumisen ja ruoan kustannuksia. Kauppojen ilta-alennukset ja punalaputetut tuotteet päätyvät aiempaa enemmän kaupoissa asioivien ostoskorin täytteeksi.

Vielä viime keväänä saimme kaupoista hävikkiruokalahjoituksia, joista pystyimme valmistamaan kävijöillemme lämpimiä aterioita. Nyt suurin osa lahjoitusruoasta koostuu lähinnä valmislounassalaateista, jogurteista ja hedelmistä. Olemme äärettömän kiitollisia niistä, mutta haasteeksi muodostuu monipuolisen ja ravintoarvoltaan kohtuullisen lämpimän aterian tarjoaminen. Valmistetun lämpimän ruoan merkitys on varsinkin katuasunnottomalle suuri. Niin sanottujen leipäjonojen ruoka-avusta ei ole välttämättä hyötyä heille, joilla ei ole mahdollisuutta säilyttää ja kokata lahjoituselintarvikkeista ruokaa.

Helsingin kaupunki aloitti koronapandemian puhjettua kevättalvella 2020 jakaa asunnottomuutta kokeville ihmisille ilmaisen lämpimän aterian muutamissa päiväkeskuksissa, Vva ry:n Vepa mukaan lukien. Ateriajako loppui viime kesänä. Vepa oli pahimpinakin korona-aikoina ainoita paikkoja, jossa katuasunnottomat pääsivät lämpimään paikkaan nauttimaan lämpimän aterian pöydän äärellä istuen. Muista paikoista eväät jaettiin talvellakin ulkona syötäviksi.

Vva ry pidensi tämän vuoden helmikuussa Vepan aukioloaikoja asunnottomuutta kokeville arkisin aamuyhdeksästä iltaseitsemään. Päivittäin Vepassa käy yli sata kävijää.
Jos hävikkiruokalahjoituksetkin pienenevät pienenemistään, asunnottomuutta kokevien ja vähävaraisten tilanteesta voi tulla haastava. Meillä ei ole varaa unohtaa heitä, jotka kärsivät jo valmiiksi paljon. Hintojen ja elinkustannusten nousut sekä tulojen leikkaukset osuvat kaikista kovimmin asunnottomiin ja muihin köyhyyttä kokeviin. Heidän perusoikeuksistaan huolehtiminen ei voi olla pienten järjestöjen, yksittäisten kansalaisten sekä ravintola- ja kaupanalan yrittäjien lahjoitusten varassa.

Vva ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama voittoa tavoittelematon, uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomuutta kokevien edunvalvontajärjestönä.

Teksti: Tii Judén
Kirjoittaja on Vva ry:n Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepan vertaisohjaaja ja Kokema-tiimin kokemusmentori